STEBĖKITE GYVAI: Panevėžio miesto tarybos posėdis

STEBĖKITE GYVAI: Panevėžio miesto tarybos posėdis

JP / Luko VARANAUSKO nuotr.

Kviečiame tiesiogiai stebėti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos posėdį.

Tiesiogiai Panevėžio miesto Tarybos posėdį galite stebėti čia.

Bus svarstomi šie klausimai:

BIC

1. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2019–2021 metų socialinės ir ekonominės plėtros programų, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. 1-29, pakeitimo (A. Meškauskienė, A. Puodžiūnienė);

2. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. 1-282 ,,Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Meškauskienė, I. Vaitelienė);

3. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio (A. Meškauskienė, G. Paškauskienė);

4. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. 1-219 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (M. Navaruckis);

5. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. 1-220 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (M. Navaruckis);

6. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (D. Gurskienė, A. Rudys);

7. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-171 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-392 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (A. Burbienė);

8. Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl investicijų sutarties dėl Panevėžio miesto autobusų stoties ir besiribojančių teritorijų konversijos ir naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statybos investicijų projekto tarp Savivaldybės, UAB „Baltisches haus“ ir UAB „Panevėžio autobusų parkas“ projekto patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (J. Leipus);

9. Dėl pritarimo Paramos teikimo sutarties sudarymui (J. Leipus);

10. Dėl savininko atstovų į įstaigų meno tarybas skyrimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-164 pripažinimo netekusiu galios (A. Čeponienė, V. Liberienė);

11. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės kultūros ir meno tarybos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-300 pripažinimo netekusiu galios (A. Čeponienė, V. Liberienė);

12. Dėl Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus grupėse vidurkio, nustatyto Savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-83, 2019–2020 mokslo metams patikslinimo (D. Šipelis, L. Matuzevičienė);

13. Dėl pritarimo Savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte ir partnerystės sutarties pasirašymui, įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ (D. Šipelis, M. Petronytė-Kairienė);

14. Dėl Panevėžio miesto moksleivių tarptautinių mainų skatinimo projektų atrankos ir atsiskaitymo už projektų įgyvendinimą tvarkos aprašo patvirtinimo (D. Šipelis, V. Taučius);

15. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-229 ,,Dėl Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų projekto ,,Aktyvi mokykla“ konkurso nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Taučius);

16. Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-165 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Jankauskienė);

17. Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Rugelis“ nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-164 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Jankauskienė);

18. Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-73 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Jankauskienė);

19. Dėl Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. 1-265 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Jankauskienė);

20. Dėl Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-167 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Jankauskienė);

21. Dėl Panevėžio regos centro „Linelis“ nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 1-295 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Jankauskienė);

22. Dėl Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-147 2 punkto pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Jankauskienė);

23. Dėl Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų kainų, nustatytų Savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-321, pakeitimo (J. Jasiukaitis, A. Savickas);

24. Dėl Savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-8 „Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo, atstovų į viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybas skyrimo ir Savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-50-10 pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios (M. Burba);

25. Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-95 „Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo“ pakeitimo (M. Burba);

26. Dėl Savivaldybės tarybos nario ir visuomenės atstovo paskyrimo į VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės stebėtojų tarybą (M. Burba);

27. Dėl Savivaldybės tarybos nario ir visuomenės atstovo paskyrimo į VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos stebėtojų tarybą (M. Burba);

28. Dėl Savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-434 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio miesto poliklinikos įstatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (M. Burba);

29. Dėl Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-353 „Dėl viešosios įstaigos „Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis“ įstatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-433 pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios (M. Burba);

30. Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-91 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro įstatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (M. Burba);

31. Dėl Savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d sprendimo Nr. 1-432 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio miesto stomatologijos poliklinikos pavadinimo pakeitimo, Odontologijos poliklinikos įstatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (M. Burba);

32. Dėl Savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-431 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės įstatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (M. Burba);

33. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-180 „Dėl didžiausio vietų skaičiaus, maitinimo įkainių, socialinių paslaugų, teikiamų Panevėžio miesto socialinių paslaugų centre, sąrašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (R. Urbonavičienė);

34. Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (D. Vadluga);

35. Dėl leidimo vykdyti Panevėžio miesto transporto sektoriaus galimybių studijos, žvyruotų gatvių asfaltavimo prioritetų (eiliškumo) nustatymo dalies, parengimo paslaugų viešąjį pirkimą, numatant finansavimą, ir Administracijos direktoriui pasirašyti sutartį (D. Vadluga);

36. Dėl patikslinto AB „Panevėžio energija“ 2019–2022 metų investicijų plano Panevėžio mieste, suderinto Savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. 1-34, suderinimo (D. Vadluga, A. Šatas);

37. Dėl Savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 1-30 „Dėl Vietinės rinkliavos transporto priemonių valdytojams (vairuotojams) už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Panevėžio mieste nuostatų patvirtinimo, Panevėžio miesto tarybos 2000 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. 12-5 1.5 papunkčio, 2006 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. 1-47-13 ir 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 1-4-8 pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo ir pritarimo papildomo susitarimo Nr. 1 prie 2018 m. gruodžio 11 d. sutarties Nr. 22-2195 projektui (D. Vadluga, I. Urbonavičienė);

38. Dėl Vietinės rinkliavos transporto priemonių valdytojams (vairuotojams) už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Panevėžio mieste nuostatų, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-30, pakeitimo (D. Vadluga, I. Urbonavičienė);

39. Dėl Savivaldybės būsto (duomenys neskelbtini) pardavimo (D. Vadluga, R. Čiurlienė);

40. Dėl būstų įsigijimo Savivaldybės nuosavybėn (D. Vadluga, L. Marazaitė);

41. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 1-311 „Dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo“ pakeitimo (D. Vadluga, R. Rimšienė);

42. Dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo (D. Vadluga, R. Rimšienė);

43. Dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo (D. Vadluga, R. Rimšienė);

44. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 1-361, pakeitimo (D. Vadluga, R. Rimšienė);

45. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos skyrimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 1-244 pripažinimo netekusiu galios (D. Vadluga, R. Rimšienė);

46. Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-355 „Dėl pavedimo AB „Panevėžio specialus autotransportas“ teikti Panevėžio miesto teritorijų valymo ir kitas komunalinio ūkio tvarkymo paslaugas, pritarimo laikinosios Panevėžio miesto teritorijų valymo ir kitų komunalinio ūkio tvarkymo paslaugų teikimo sutarties sudarymui ir pavedimo Administracijos direktoriui“ pakeitimo ir pavedimo Administracijos direktoriui (D. Vadluga, V. Gylienė);

47. Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-356 „Dėl pavedimo AB „Panevėžio specialus autotransportas“ teikti bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų gaudymo, laikinosios globos Panevėžio mieste paslaugas, pritarimo laikinosios bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų gaudymo, laikinosios globos Panevėžio mieste paslaugų teikimo sutarties sudarymui ir pavedimo Administracijos direktoriui“ pakeitimo ir pavedimo Administracijos direktoriui (D. Vadluga, V. Gylienė);

48. Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-357 „Dėl pavedimo AB „Panevėžio specialus autotransportas“ teikti kapinių priežiūros paslaugas, pritarimo laikinosios Panevėžio miesto kapinių priežiūros paslaugų teikimo sutarties sudarymui ir pavedimo Administracijos direktoriui“ pakeitimo ir pavedimo Administracijos direktoriui (D. Vadluga, S. Mickutė);

49. Dėl sutikimo perimti ilgalaikį materialųjį valstybės turtą (D. Vadluga, J. Petrauskė);

50. Dėl Viešame aukcione parduodamo Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-339, pakeitimo (D. Vadluga, J. Petrauskė);

51. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo (D. Vadluga, J. Petrauskė);

52. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Futbolo klubui „Aukštaitija“ (D. Vadluga, J. Petrauskė);

53. Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Panevėžio miesto ir rajono tautodailininkų asociacijai „Pantautodailė“ (D. Vadluga, J. Petrauskė);

54. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-349 pripažinimo netekusiu galios (D. Vadluga, J. Petrauskė);

55. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijai (D. Vadluga, J. Petrauskė);

56. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Beach Club „Smarūna“ (D. Vadluga, J. Petrauskė);

57. Dėl programinės įrangos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijai (D. Vadluga, J. Petrauskė);

58. Dėl leidimo viešajai įstaigai „Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis“ parduoti ilgalaikį materialųjį turtą viešame prekių aukcione (D. Vadluga, J. Petrauskė);

59. Dėl valstybinės žemės sklypų, perduodamų neatlygintinai naudotis Panevėžio miesto savivaldybei, ir įgaliojimo Savivaldybės administracijai suteikimo (E. Kuncevičius, V. Baublienė);

60. Dėl Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo Panevėžio mieste tvarkos aprašo ir Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo Panevėžio mieste komisijos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-57-6 pripažinimo netekusiu galios (E. Kuncevičius, B. Pučkis).

 

AIK

Apollo

Tevyne

Kraujo labaratorija

KTU

Basakojis

NĖRA KOMENTARŲ

Atsakyti

JP.LT už komentarų turinį neatsako. Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai. JP.LT pasilieka teisę šalinti necenzūrinius, nekultūringus ir neetiškus skaitytojų komentarus, kaip ir tuos, kuriais skatinama visuomenės grupių nesantaika, šmeižiami ar įžeidinėjami žmonės, o duomenis apie tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti teisėsaugos institucijoms. JP skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę.