STEBĖKITE GYVAI: Panevėžio miesto tarybos posėdis

Kviečiame tiesiogiai stebėti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos posėdį.

Tiesiogiai Panevėžio miesto Tarybos posėdį galite stebėti čia.

Bus svarstomi šie klausimai:

1. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo (A. Meškauskienė).

2. Dėl pritarimo Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2018 metų ataskaitai (A. Meškauskienė, A. Puodžiūnienė).

3. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 1-113 1 punkto pripažinimo netekusiu galios (L. Skeirytė).

4. Dėl Ramlos miesto savivaldybės (Izraelis) ir Panevėžio miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties sudarymo (D. Gurskienė).

5. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. 1-271, pakeitimo (M. Navaruckis).

6. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. 1-220 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (M. Navaruckis).

7. Dėl pritarimo papildomo susitarimo Nr. 3 prie 2014 m. kovo 31 d. žemės nuomos ir infrastruktūros priežiūros perdavimo sutarties Nr. 22-450 sudarymui (J. Leipus, D. Pilkauskienė).

8. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio UAB „PPP projektas 1“ sumažinimo (J. Leipus, D. Pilkauskienė).

9. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 1-200 „Dėl Panevėžio miesto verslo tarybos sudarymo, jos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 1-254 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (J. Leipus, R. Servienė).

10. Dėl bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų gaudymo, laikinosios globos Panevėžio mieste paslaugų įkainių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. 1-213, pakeitimo (J. Leipus, R. Servienė).

11. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 1-249, pakeitimo (A. Čeponienė, V. Liberienė).

12. Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 1-183 „Dėl Savivaldybės biudžetinių kultūros ir meno įstaigų teikiamų mokamų paslaugų ir prekių antkainio kainoraščių patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (A. Čeponienė, J. Aleknienė).

13. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės švietimo tarybos nuostatų, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 1-250 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės švietimo tarybos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo (L. Masiliūnienė).

14. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės švietimo tarybos sudėties patvirtinimo (L. Masiliūnienė).

15. Dėl Atlyginimo už savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose teikiamą neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-421, pakeitimo (D. Šipelis, V. Taučius).

16. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir nesimokančių mokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašo pakeitimo (D. Šipelis, A. Bagdanskienė).

17. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis savivaldybės ikimokyklinio, bendrojo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ir švietimo pagalbos įstaigose, pareigybių skaičiaus patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 1-41 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, A. Bagdanskienė).

18. Dėl Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus grupėse vidurkio, nustatyto Savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-83, 2019–2020 mokslo metams patikslinimo (D. Šipelis, L. Matuzevičienė).

19. Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Kregždutė“ nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-159 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Jankauskienė).

20. Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Diemedis“ nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-166 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Jankauskienė).

21. Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Vaikystė“ nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-163 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Jankauskienė).

22. Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Jūratė“ nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-158 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Jankauskienė).

23. Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Voveraitė“ nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-162 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Jankauskienė).

24. Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Riešutėlis“ nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-160 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Jankauskienė).

25. Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-161 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Jankauskienė).

26. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių Panevėžio kūno kultūros ir sporto centre pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-55 pripažinimo netekusiu galios (J. Jasiukaitis, A. Užkuraitytė).

27. Dėl Premijų skyrimo aukšto meistriškumo sportininkams ir jų treneriams už sporto laimėjimus tvarkos aprašo ir premijų dydžių patvirtinimo, Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-343 pripažinimo netekusiu galios (J. Jasiukaitis, A. Užkuraitytė).

28. Dėl Savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-8 „Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo, atstovų į viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybas skyrimo ir Savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-50-10 pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios (M. Burba).

29. Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-95 „Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo“ pakeitimo (M. Burba).

30. Dėl Savivaldybės tarybos nario ir visuomenės atstovo paskyrimo į VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės stebėtojų tarybą (M. Burba).

31. Dėl Savivaldybės tarybos nario ir visuomenės atstovo paskyrimo į VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos stebėtojų tarybą (M. Burba).

32. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-94 „Dėl Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (M. Burba, D. Lauruškienė).

33. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Panevėžio socialinių paslaugų centre patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 1-339 pripažinimo netekusiu galios (R. Urbonavičienė).

34. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-180 „Dėl didžiausio vietų skaičiaus, maitinimo įkainių, socialinių paslaugų, teikiamų Panevėžio miesto socialinių paslaugų centre, sąrašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (R. Urbonavičienė).

35. Dėl leidimo vykdyti Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto (ištisinio dangos atnaujinimo) darbų viešąjį pirkimą, numatant finansavimą, ir Administracijos direktoriui pasirašyti sutartį (D. Vadluga).

36. Dėl Vietinės rinkliavos transporto priemonių valdytojams (vairuotojams) už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Panevėžio mieste nuostatų, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-30, pakeitimo (D. Vadluga, I. Urbonavičienė).

37. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 1-378, pakeitimo (D. Vadluga, V. Gylienė).

38. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 1-311 pripažinimo netekusiu galios (D. Vadluga, R. Rimšienė).

39. Dėl Panevėžio miesto kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-58-8, pakeitimo (D. Vadluga, S. Mickutė).

40. Dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo (D. Vadluga, R. Rimšienė).

41. Dėl sutikimo priimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą (D. Vadluga, A. Dragūnas).

42. Dėl sutikimo pagerinti ar pertvarkyti nekilnojamąjį turtą (Nemuno g. 75) (D. Vadluga, A. Dragūnas).

43. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-198 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo pagal patikėjimo sutartį UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui“ pripažinimo netekusiu galios (D. Vadluga, J. Petrauskė).

44. Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 1-22 „Dėl negyvenamųjų patalpų (Sietyno g. 5B) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis“ 1 punkto pakeitimo ir patalpų paskirties pakeitimo (D. Vadluga, J. Petrauskė).

45. Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-339, pakeitimo (D. Vadluga, J. Petrauskė).

46. Dėl sutikimo atlikti inžinerinių tinklų statybos ir rekonstravimo darbus Panevėžio miesto savivaldybės panaudos sutartimi valdomame žemės sklype (D. Gasiūnienė, R. Vegienė).

Palikti komentarą

* JP.lt už komentarų turinį neatsako. Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai. JP.lt pasilieka teisę šalinti necenzūrinius, nekultūringus ir neetiškus skaitytojų komentarus, kaip ir tuos, kuriais skatinama visuomenės grupių nesantaika, šmeižiami ar įžeidinėjami žmonės, o duomenis apie tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti teisėsaugos institucijoms. JP.lt skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Dėl karantino teismo posėdžiai kai kuriose bylose nusikėlė beveik pusmečiui

erikas

STEBĖKITE GYVAI: Panevėžio miesto tarybos posėdis

erikas

S. Skvernelis neplanuoja dalyvauti VTEK posėdyje dėl jo gatvės asfaltavimo aplinkybių

erikas

Naujausi straipsniai

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikti Skaityti daugiau