Šią savaitę vyks Panevėžio miesto Tarybos posėdis

AutoriusjpFotoživilė večiorkutė

Šį ketvirtadienį, balandžio 25 d., 9 val. Panevėžio miesto savivaldybėje posėdžiaus Tarybos nariai. Darbotvarkėje numatyta svarstyti 53 klausimus.

1. Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 1-166 „Dėl Atstovavimo Panevėžio miesto savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo ir 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-17-31 ir 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 1-25-18 pripažinimo netekusiais galios“ pripažinimo netekusiu galios (D. Svirelienė, J. Meškauskienė).

2. Dėl Savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-406 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų viešų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-379 pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios (S. Vizorienė).

3. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Kultūros vertybių ir paveldo puoselėjimas Europoje“ vedančiojo partnerio teisėmis ir jo įgyvendinimui (L. Bareikienė, D. Gurskienė).

4. Dėl VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo (M. Burba, G. Bieliūnienė).

5. Dėl VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo (M. Burba, G. Bieliūnienė).

6. Dėl VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo (M. Burba, G. Bieliūnienė).

7. Dėl VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo (M. Burba, G. Bieliūnienė).

8. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2023 metų ataskaitos patvirtinimo (M. Burba, I. Konkovė).

9. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 1-295 pripažinimo netekusiu galios (M. Burba, I. Konkovė).

10. Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-94 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (M. Burba, I. Konkovė).

11. Dėl švietimo įstaigų 2023 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo (S. Sėrikovienė).

12. Dėl pritarimo Panevėžio miesto savivaldybės švietimo tarybos 2023 metų veiklos ataskaitai (S. Sėrikovienė, I. Zaveckienė).

13. Dėl Panevėžio Rožyno progimnazijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 1-336 pripažinimo netekusiu galios (S. Sėrikovienė).

14. Dėl Panevėžio Beržų progimnazijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 1-186 pripažinimo netekusiu galios (S. Sėrikovienė).

15. Dėl Panevėžio 5-osios gimnazijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 1-79 pripažinimo netekusiu galios (S. Sėrikovienė).

16. Dėl Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 1-335 pripažinimo netekusiu galios (S. Sėrikovienė).

17. Dėl Panevėžio „Vilties“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 1-184 pripažinimo netekusiu galios (S. Sėrikovienė).

18. Dėl Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos ir Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos reorganizavimo, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos ir Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo, Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (S.

Sėrikovienė, D. Šipelis).
19. Dėl Panevėžio miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-35 pripažinimo netekusiu galios (R. Karčiauskienė).

20. Dėl Panevėžio atviro jaunimo centro 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo (S. Niedvarė).

21. Dėl Savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-40 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“ pakeitimo (S. Niedvarė).

22. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (S. Niedvarė).

23. Dėl Savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. 1-208 „Dėl Mokesčių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, remiantiems sporto, kultūros ir mokslo veiklas Panevėžio miesto savivaldybėje, teikimo taisyklių patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 1-303 „Dėl Mokesčių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems ūkinę veiklą, remiantiems kultūros, meno, sporto ir mokslo veiklas Panevėžio miesto savivaldybėje, taikymo taisyklių patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-350 pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (J. Leipus, D. Pilkauskienė).

24. Dėl Savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 1-83 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Panevėžio mieste taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (D. Vadluga, I. Urbonavičienė).

25. Dėl pritarimo Memorandumo „Dėl dviračių transporto skatinimo ir plėtros veiksmų“ pasirašymui ir įgaliojimo Savivaldybės merui (D. Vadluga, K. Grubinskienė).

26. Dėl valstybės turto perėmimo Panevėžio miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Panevėžio miesto savivaldybės administracijai (D. Vadluga, A. Dragūnas).

27. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo pagal patikėjimo sutartį AB „Panevėžio specialus autotransportas“ (D. Vadluga, J. Petrauskė).

28. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Panevėžio miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Panevėžio Elenos Mezginaitės viešajai bibliotekai (D. Vadluga, J. Petrauskė).

29. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Laisvės a. 20, Panevėžyje, nuomos mokesčio nustatymo (D. Vadluga, J. Petrauskė).

30. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 1-398 „Dėl Savivaldybės būsto pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios (D. Vadluga, R. Čiurlienė).

31. Dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo (D. Vadluga, R. Čiurlienė).

32. Dėl Savivaldybės būsto pakeitimo (D. Vadluga, R. Čiurlienė).

33. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. 1-245 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų tarybos sudarymo ir Savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 1-297 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (R. Urbonavičienė, U. Valužienė).

34. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos įsteigimo, nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 1-296 pripažinimo netekusiu galios (R. Urbonavičienė).

35. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (R. Urbonavičienė, R. Juodviršienė).

36. Dėl Panevėžio socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 1-134 pripažinimo netekusiu galios (R. Urbonavičienė).

37. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. 1-9 „Dėl didžiausio vietų skaičiaus, Panevėžio socialinių paslaugų centre teikiamų socialinių paslaugų sąrašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-180 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (R. Urbonavičienė).

38. Dėl Jaunuolių dienos centro nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-240 pripažinimo netekusiu galios (R. Urbonavičienė).

39. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės asmenų (šeimų), galinčių prižiūrėti, globoti (rūpintis), įvaikinti tėvų globos netekusį ar iš nesaugios aplinkos paimtą vaiką (-us) pritraukimo ir paieškos plano (programos) patvirtinimo (R. Urbonavičienė, D. Simonaitienė).

40. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1-13 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-68 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (Z. Ragėnienė).

41. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo ir pavedimo Socialinių reikalų skyriui (Z. Ragėnienė).

42. Dėl žemės sklypo, esančio Smėlynės g. 112, Panevėžyje, dalies nuomos teisės perleidimo (N. Tamonienė, D. Maskaliovienė).

43. Dėl žemės sklypo, esančio J. Janonio g. 30, Panevėžyje, dalies nuomos teisės perleidimo (N. Tamonienė, D. Maskaliovienė).

44. Dėl žemės sklypo, esančio Panevėžyje, Tinklų g. 25E, nuomos teisės perleidimo (N. Tamonienė, G. Januševičienė).

45. Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Panevėžyje, Staniūnų g. 83, dalies nuomos teisės įkeitimo (N. Tamonienė, D. Maskaliovienė).

46. Dėl žemės sklypo, esančio Panevėžyje, J. Janonio g. 6, dalies nuomos teisės įkeitimo (N. Tamonienė, D. Maskaliovienė).

47. Dėl valstybinės žemės nuomos 2003 m. kovo 6 d. sutarties Nr. N27/03-0017 nutraukimo (N. Tamonienė, G. Januševičienė).

48. Dėl sutikimo atidalyti žemės sklypo dalį ir įgaliojimo suteikimo (N. Tamonienė, V. Baublienė).

49. Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Panevėžyje, Ramygalos g. 151, dalies nuomos teisės įkeitimo (N. Tamonienė, D. Maskaliovienė).

50. Dėl žemės sklypo, esančio Pramonės g. 8, Panevėžyje, dalies nuomos teisės perleidimo (N. Tamonienė, G. Januševičienė).

51. Dėl žemės sklypo, esančio Tinklų g. 27, Panevėžyje, dalies nuomos teisės perleidimo (N. Tamonienė, D. Maskaliovienė).

52. Dėl žemės sklypo, esančio Tinklų g. 29, Panevėžyje, dalies nuomos teisės perleidimo (N. Tamonienė, D. Maskaliovienė).

53. Dėl Kazimiero Šaulio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (S. Glinskis, R. Tatorytė).


Palikti komentarą

* JP.lt už komentarų turinį neatsako. Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai. JP.lt pasilieka teisę šalinti necenzūrinius, nekultūringus ir neetiškus skaitytojų komentarus, kaip ir tuos, kuriais skatinama visuomenės grupių nesantaika, šmeižiami ar įžeidinėjami žmonės, o duomenis apie tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti teisėsaugos institucijoms. JP.lt skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

STEBĖKITE GYVAI: Panevėžio miesto tarybos posėdis

confident-noyce

Panevėžio savivaldybėje posėdžiaus Tarybos nariai

confident-noyce

STEBĖKITE GYVAI: Panevėžio miesto tarybos posėdis

confident-noyce

Naujausi straipsniai

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikti Skaityti daugiau