19.2 C
Panevėžys
Sekmadienis, 26 birželio, 2022

Panevėžio moksleiviai savivaldybei pateikė net tris rezoliucijas

AutoriusIGNAS JANELIŪNASFotoORGANIZATORIŲ
Panevėžio moksleiviai savivaldybei pateikė net tris rezoliucijas.

Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informacimo centras nuo pat naujų mokslo metų pradžios kibo į darbus, siekdamas išsiaiškinti, išgryninti ir tiksliai suformuoti pačias pagrindines mokinių savivaldų atstovų bei daugumos moksleivių pastebimas problemas Panevėžio miesto bei rajono bendrojo ugdymo įstaigose.

Dar visai neseniai miesto bei rajono savivaldybėms buvo pateiktos net trys rezoliucijos, atkreipiančios valdžios atstovų dėmesį į galimybių mokyklų valgyklose atsiskaityti elektroninio mokėjimo kortele, galimybių naudotis prieinamu bevieliu interneto ryšiu įstaigų erdvėse sudarymą bei moksleiviams teikiamos psichologinės pagalbos tobulinimą.

LMS Panevėžio MSIC – vienintelė Panevėžio regione veikianti jaunimo nevyriausybinė organizacija, vienijanti daugumą Panevėžio miesto bei rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokinių savivaldų, kurios tikslas atstovauti moksleiviams, formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.

Svarbu siekti centralizuotų pokyčių

Kaip pasakoja LMS Panevėžio MSIC pirmininkas Rokas Urbonas, rudenį užbaigę įvairius kitus buvusių kalendorinių metų darbus, įvertinę pasiektus vykdytų projektų rezultatus bei kitus rodiklius, su atsinaujinusia komanda pradėjome imtis naujų iniciatyvų.

„Praėję mokslo metai organizacijai buvo labai darbingi ir rezultatyvūs. Vieni labiausiai įsiminusių darbų ir pasiekimų per metus tapo miesto ir rajono savivaldybėms teiktos rezoliucijos dėl emocinės gerovės, lytinio ugdymo programos stiprinimo bendrojo ugdymo įstaigose ir ekologijos bei klimato kaitos klausimų. Šiomis rezoliucijomis parodėme, jog moksleiviai turi svarbią nuomonę minėtais klausimais ir siekia naujų pokyčių tiek savivaldybių, tiek pačių bendrojo ugdymo įstaigų atžvilgiu. Labai džiugu, kad dalies siūlomų pokyčių jau sulaukėme. Tad visai nekeista, jog ir šiemet nusprendėme ne tik toliau tęsti darbą su jau akcentuota problematika, bet ir atkreipti dėmesį į tai, kas moksleivių netenkina būtent šiais mokslo metais“, – neslepia LMS Panevėžio MSIC pirmininkas.

„Įvykus ne vienam mokinių savivaldų Vadovų klubui, taip pat inicijavus moksleivių apklausą, paaiškėjo, jog nemaža dalis jaunuolių pasigenda galimybės mokyklų valgyklose atsiskaityti elektroninių mokėjimų kortelėmis, taip pat galimybės be papildomų sunkumų naudotis bevieliu ryšiu (Wi-Fi) įstaigų viduje ar priimtiniau ir kokybiškiau teikiamos psichologinės pagalbos. Išklausę mokyklų lyderių balsą, išsamiai aptarę vykdytos apklausos rezultatus bei galimus šios problematikos sprendimo būdus, ėmėmės rengti konkrečius dokumentus su pasiūlymais, raginančius savivaldybes atkreipti dėmesį į jaunų žmonių poreikius bei priimti juos atliepiančius sprendimus“, – sako R. Urbonas.

R. Urbonas.

Jaunimo finansinį raštingumą skatinanti alternatyva

LMS Panevėžio MSIC vasario mėnesį vykdytoje mokinių savivaldų apklausoje paaiškėjo, kad net 63 procentai mokyklų nesudaro galimybės moksleiviams už pietus susimokėti banko kortele. Šiuos duomenis patvirtina ir kovo mėnesį vykdytos moksleivių apklausos dėl atsiskaitymo bankine kortele Panevėžio mokyklose, į kurią atsakė 375 respondentai, rezultatai, rodantys, kad net 77 procentai atsakiusiųjų neturi galimybės valgyklos kasoje pateikti banko kortelės, o ne grynųjų pinigų.

„2021 metais Lietuvos bankų asociacijos atliktas tyrimas lietuvių finansinį raštingumą įvertino 45 balais iš 100 galimų ir padarė išvadą, jog nemažos dalies lietuvių finansinės žinios ir gebėjimai yra nepakankami ir būtina imtis priemonių, siekiant šios problemos išsprendimo. Švietimo įstaigoms mokinių visapusis ugdymas privalo būti svarbus: atsiskaitymas bankine kortele, asmeninės banko sąskaitos valdymas dar būnant moksleiviu yra veiksmingas finansinio raštingumo didinimo būdas, kurį mokyklos turėtų skatinti, o ne ignoruoti. Tad šie apklausos rezultatai išties nedžiugina, nes jie rodo, jog tik keliose bendrojo ugdymo įstaigose galimybė atsiskaityti banko kortele egzistuoja ir mokiniai gali tokiu būdu efektyviau valdyti savo finansus bei sekti, kur, kiek ir kam yra išleidžiama pinigų. Savaime suprantama, kad galimybės atsiskaityti kortele įdiegimas visose mokyklose ne tik padidintų valgyklose valgančių mokinių kiekį ir teikiamų maitinimo paslaugų skaidrumą, bet ir jaunų žmonių finansinį raštingumą“, – komentuoja Panevėžio regiono moksleivių lyderis.

Panevėžio moksleiviai savivaldybei pateikė net tris rezoliucija.

Moksleiviams atstovaujanti organizacija, atsižvelgusi, jog net 92 procentai respondentų išreiškia poreikį ir palaikymą šio problemos sprendimui, Panevėžio miesto bei rajono savivaldybėms siūlo visų mokyklų moksleiviams centralizuotu sprendimu sudaryti galimybę atsiskaityti bankine kortele mokyklų valgyklose.

Siekis sumažinti socialinę atskirtį

LMS Panevėžio MSIC vasario mėnesį vykdytoje mokinių savivaldų apklausoje paaiškėjo, kad net 56 procentai mokyklų nesudaro galimybės moksleiviams naudotis nemokama belaidžio interneto prieiga. Šiuos duomenis patvirtina ir kovo mėnesį vykdytos moksleivių apklausos dėl nemokamos interneto prieigos Panevėžio mokyklose, į kurią atsakė 375 respondentai, rezultatai, rodantys, kad net 67 procentai atsakiusiųjų neturi galimybės mokyklų erdvėse pasinaudoti nemokamu bevieliu interneto ryšiu.

„Galvojantiems, kad belaidis internetas mokiniams reikalingas tik žaisti žaidimus ar naršyti socialiniuose tinkluose savo telefonuose, galiu teigti, jog nemenkai klystate: vis daugiau mokytojų savo pamokose taiko išmanius mokymosi metodus, skiria klasės bei namų darbų užduotis virtualioje erdvėje. Toks mokymosi būdas ypač tapo neišvengiamas pandemijos įkarščio metu ir išlieka populiarus iki šiol. Deja, šiuo metu dauguma Panevėžio regiono moksleivių bei jų tėvų vis dar turi savo vaikams pirkti mobiliuosius duomenis, kurie yra sunaudojami pamokų metu“, – sako vaikinas.

„Moksleivis, neturėdamas galimybės naudotis internetu savo išmaniajame įrenginyje, yra priverstas prašyti draugų ar mokytojų, kad jie pasidalintų Wi-Fi ryšiu, o tokios situacijos tik dar labiau didina socialinę atskirtį. Jų metu nenoromis išryškėja skirtingos moksleivių šeimų finansinės galimybės, kurios vienam iš jaunuolių tampa potencialių patyčių priežastimi“, – atvirai dalinasi Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos vienuoliktokas.

Panevėžio moksleiviai savivaldybei pateikė net tris rezoliucija.

Moksleiviams atstovaujanti organizacija, atsižvelgusi, jog net 98 procentai respondentų išreiškia poreikį ir palaikymą šio problemos sprendimui, Panevėžio miesto bei rajono savivaldybėms siūlo visų mokyklų moksleiviams centralizuotu sprendimu sudaryti galimybę nemokamai naudotis belaidžio interneto prieiga bendrojo ugdymo įstaigų erdvėse.

Nuolatinis dėmesys psichinei sveikatai

Įsiklausydamas į moksleivių nuomonę, palaikydamas diskusiją su jais, LMS Panevėžio MSIC dar prieš porą metų pastebėjo prastą psichologinės pagalbos prieinamumą Panevėžio moksleiviams. Būtent nuo to laikotarpio buvo skiriamas didelis dėmesys šiai temai ir diskusijoms apie galimus pokyčius su pačiais mokyklų mokinių savivaldų lyderiais.

2022 metų sausio mėnesio Vadovų klubo metu mokinių savivaldų atstovai teigė, kad jų atstovaujamų mokyklų mokiniai nejaučia baimės ar gėdos jausmo lankytis pas psichologą, jų nuomone, mažėja su tuo susijusios socialinės stigmos moksleivių tarpe. Šis pokytis ryškiai pastebimas būtent per pastaruosius 2021 metus, kai jaunų žmonių emocinė sveikata buvo viena iš pagrindinių temų ne tik regiono moksleiviams, bet ir visai Lietuvos moksleivių sąjungai – buvo vykdoma metinė veiklos programa „SLURŠ“, skirta informuoti ir raginti visos šalies mokyklas drąsiau ir aktyviau kalbėtis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintos Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos apraše nurodytomis temomis.

Tačiau organizacija, norėdama išsiaiškinti atsinaujinusią situaciją ir problematiką Panevėžio mieste, taip pat 2022 metų kovo mėnesį vykdė mokinių savivaldų apklausą, kurios rezultatai parodė, kad šiuo metu net 39 procentai mokyklų neturi psichologo pareigybę einančio asmens, o 33 procentuose mokyklų psichologo pareigos neatitinka Psichologinės pagalbos teikimo aprašymo.

„Psichologinę pagalbą teikiančių institucijų skaičius būtent mieste yra ribotas: Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuras gyventojams teikia tik 5 nemokamas psichologo konsultacijas, o Panevėžio pedagoginė – psichologinė tarnyba, nors konsultuoja neribotai, priima tik moksleivius besimokančius Panevėžio miesto savivaldybės mokyklose, taigi mokiniai, besimokantys mokyklose, kurių savininkas yra ne Panevėžio miesto savivaldybė, arba besimokantys kitų savivaldybių mokyklose, bet gyvenantys Panevėžyje, neturi galimybės gauti psichologinės pagalbos mieste“, – tikslią problematiką pateikia LMS Valdybos narys R. Urbonas.

Kartu su aktyviais miesto moksleiviais, siekiančiais pokyčių mūsų visų kasdienybėje, ir, atsižvelgdamas į esamą situaciją, Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio padalinys siūlo užtikrinti nemokamą psichologinės pagalbos prieinamumą Panevėžio pedagoginėje – psichologinėje tarnyboje visiems Panevėžio miesto savivaldybės  teritorijoje besimokantiems ir gyvenantiems moksleiviams, nepriklausomai nuo ugdymo įstaigos, kurioje jie mokosi, savininko. Taip pat užtikrinti konkurencingą Panevėžio miesto mokyklų bendrojo ugdymo įstaigų psichologų atlyginimą, siekiant užpildyti kuo daugiau psichologo darbo etatų bei užtikrinti, kad psichologų darbo etatų skaičius atitiktų Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašą, t. y. vienam psichologui tektų ne daugiau kaip 400 ugdymo įstaigos mokinių.

Panevėžio moksleiviai savivaldybei pateikė net tris rezoliucija.

Pirmieji žingsniai jau žengti

R. Urbonas džiaugiasi, jog į jau savivaldybėms pateiktas rezoliucijas su pasiūlymais minėtomis trimis temomis, buvo sulaukta grįžtamojo ryšio iš kai kurių miesto politikų tiek laiškais elektroniniu paštu, tiek ir asmeniniais įrašais socialiniuose tinkluose.

„Smagu, jog politikai dažnai noriai atsiliepia į būtent mūsų organizacijos, kaip vienos pagrindinių Panevėžio regione, formuojančių ir įgyvendinančių jaunimo politiką, išsakomus poreikius bei siūlymus ir imasi vienokių ar kitokių veiksmų tuos poreikius bent dalinai išpildyti. Taip jau buvo ne kartą, tad ir dabar, išryškinę jauniems žmonėms šiuo metu aktualiausius masinius trūkumus mokyklų erdvėse, tikimės, jog į pateiktus siūlymus jiems spręsti bus atsižvelgta. Su LMS Panevėžio MSIC kolegomis ataskaitinio mokinių savivaldų forumo metu, vykusio balandžio penktą dieną, mokinių savivaldų atstovų patvirtintas rezoliucijas šį mėnesį pristatysime Švietimo tarybos posėdyje, taip pat Jaunimo reikalų taryboms, su dokumentais jau buvo supažindinti ir visų bendrojo ugdymo įstaigų direktoriai, administracijos“, – tolimesnius planus brėžia LMS Panevėžio MSIC pirmininkas.

„Ne tik organizacijos nariai, bet ir visi minėtomis temomis pasisakę moksleiviai, jeigu dar ir ne šiais mokslo metais, tai bent jau nuo pat sekančio rugsėjo tikisi sugrįžti į mylimas mokyklas, kuriose išdėstytos problemos būtų likviduotos, o kompromisas šiais klausimais tarp mūsų, savivaldybių atstovų ir mokyklų administracijų būtų sėkmingai surastas“, – baigdamas pokalbį viliasi R. Urbonas.


Palikti komentarą

* JP.lt už komentarų turinį neatsako. Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai. JP.lt pasilieka teisę šalinti necenzūrinius, nekultūringus ir neetiškus skaitytojų komentarus, kaip ir tuos, kuriais skatinama visuomenės grupių nesantaika, šmeižiami ar įžeidinėjami žmonės, o duomenis apie tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti teisėsaugos institucijoms. JP.lt skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Panevėžio moksleivių namai verčia naują puslapį: keliauja į 40-tuosius gyvavimo metus

confident-noyce

KTU kviečia panevėžiečius moksleivius dalyvauti orientacinėse varžybose

confident-noyce

Ministrė: galime priimti 30 tūkst. ukrainiečių vaikų į mokyklas, 4 tūkst. – į darželius

confident-noyce

Naujausi straipsniai

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikti Skaityti daugiau