23.4 C
Panevėžys
Pirmadienis, 17 birželio, 2024

STEBĖKITE GYVAI: Panevėžio miesto tarybos posėdis

AutoriusJPFotoŽIVILĖ VEČIORKUTĖ

Šiandien Panevėžio miesto savivaldybėje vyksta miesto Tarybos posėdis. Darbotvarkėje numatyta svarstyti 64 klausimus.

Tiesiogiai Panevėžio miesto Tarybos posėdį galite stebėti čia.

1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. 1-1 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano, socialinės ir ekonominės plėtros programų patvirtinimo“ pakeitimo (A. Meškauskienė, A. Puodžiūnienė).

2. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (G. Plungienė).

3. Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. 1-282 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Meškauskienė, L. Riaubienė).

4. Dėl Savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 19 d. sprendimo Nr. 1-1 „Dėl biudžetinės įstaigos Panevėžio apskaitos centro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (A. Meškauskienė).

5. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. 1-103 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-44 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (D. Svirelienė).

6. Dėl žemės, valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų juridiniams asmenims, 2023 metais rėmusiems sporto, kultūros ir mokslo veiklas Panevėžio miesto savivaldybėje, taikymo (J. Leipus, D. Pilkauskienė).

7. Dėl Autobusų stočių steigimo Panevėžio mieste tvarkos aprašo patvirtinimo (J. Leipus, D. Pilkauskienė).

8. Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-354 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo kainos, susidarymo normos ir dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo, Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-426 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (J. Leipus, R. Servienė).

9. Dėl pritarimo VšĮ Inovacijų agentūros teikiamo projekto „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“ įgyvendinimui ir finansavimui (J. Leipus, D. Pilkauskienė).

10. Dėl Panevėžio aeroklubo atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio (J. Leipus, D. Pilkauskienė).

11. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Materialinio nepritekliaus mažinimas Lietuvoje“ partnerio teisėmis ir jo įgyvendinimui (L. Bareikienė, A. Steponavičienė).

12. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas“ partnerio teisėmis ir jo įgyvendinimui (L. Bareikienė, A. Steponavičienė).

13. Dėl 2023–2029 m. Panevėžio miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo (L. Bareikienė, N. Keliačienė).

14. Dėl Panevėžio miesto sveikatos centro steigimo ir koordinuojančios įstaigos paskyrimo (M. Burba, G. Bieliūnienė).

15. Dėl Savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. 1-242 „Dėl VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (M. Burba, G. Bieliūnienė).

16. Dėl Savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. 1-243 „Dėl VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (M. Burba, G. Bieliūnienė).

17. Dėl Savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. 1-240 „Dėl VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (M. Burba, G. Bieliūnienė).

18. Dėl Savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. 1-244 „Dėl VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (M. Burba, G. Bieliūnienė).

19. Dėl didžiausio leistino darbuotojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigybių skaičiaus Savivaldybės visuomenės sveikatos biure nustatymo ir Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 1-296 pripažinimo netekusiu galios (M. Burba, I. Konkovė).

20. Dėl Savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-184 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės turizmo skatinimo projektų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (R. Karčiauskienė, V. Kučytė).

21. Dėl Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (G. Voveriūnaitė-Kaminskienė).

22. Dėl Savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 1-374 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (G. Voveriūnaitė-Kaminskienė).

23. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 1-442 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (G. Voveriūnaitė-Kaminskienė).

24. Dėl prisidėjimo prie Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos 2023–2027 m. įgyvendinimo (G. Voveriūnaitė-Kaminskienė).

25. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Panevėžio miesto savivaldybės nuosavybėn (D. Vadluga, J. Petrauskė).

26. Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-8 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (D. Vadluga, L. Babilauskienė).

27. Dėl leidimo vykdyti Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų viešąjį pirkimą neturint finansavimo ir Savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti sutartį (D. Vadluga, L. Babilauskienė).

28. Dėl leidimo vykdyti viešąjį pirkimą „Panevėžio miesto J. Basanavičiaus–Beržų g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą“ ir Administracijos direktoriui pasirašyti sutartį (D. Vadluga, D. Linkonas).

29. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo pagal patikėjimo sutartį AB „Panevėžio specialus autotransportas“ (D. Vadluga, J. Petrauskė).

30. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Liepų al. 2, įsigijimo savikainos padidinimo (D. Vadluga, J. Petrauskė).

31. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-168 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Panevėžio miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Panevėžio Elenos Mezginaitės viešajai bibliotekai“ pakeitimo (D. Vadluga, J. Petrauskė).

32. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijai (D. Vadluga, J. Petrauskė).

33. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Nepriklausomybės a. 8, įsigijimo savikainos padidinimo (D. Vadluga, J. Petrauskė).

34. Dėl ilgalaikio nematerialiojo turto perdavimo Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms (D. Vadluga, J. Petrauskė).

35. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo pagal patikėjimo sutartį AB „Panevėžio specialus autotransportas“ (D. Vadluga, J. Petrauskė).

36. Dėl apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto, kuriam 2024 metais taikomas padidintas mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo (D. Vadluga, N. Budreika).

37. Dėl Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-339 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (D. Vadluga, J. Petrauskė).

38. Dėl Panevėžio miesto susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų statybos, rekonstravimo ar remonto, kai šiuos darbus savo lėšomis atlieka fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 1-322 pripažinimo netekusiu galios (D. Vadluga, V. Kerpiškis).

39. Dėl pritarimo pastato (Aukštaičių g. 4C) modernizavimo projekto vykdymui ir prisidėjimo savivaldybės biudžeto lėšomis prie projekto įgyvendinimo (D. Vadluga, A. Dragūnas).

40. Dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo (D. Vadluga, R. Rimšienė).

41. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (D. Vadluga, R. Čiurlienė).

42. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (D. Vadluga, R. Čiurlienė).

43. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (D. Vadluga, R. Čiurlienė).

44. Dėl Didžiausio leistino Panevėžio miesto savivaldybės kultūros ir meno įstaigų pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-56 pripažinimo netekusiu galios (A. Čeponienė, I. Rabačiauskaitė).

45. Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 1-183 „Dėl Savivaldybės biudžetinių kultūros ir meno įstaigų teikiamų mokamų paslaugų ir prekių antkainio kainoraščių patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (A. Čeponienė, I. Vaičikauskaitė).

46. Dėl Panevėžio kultūros centro nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-301 pripažinimo netekusiu galios (A. Čeponienė, A. Sipavičienė).

47. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jaunuolių dienos centre nustatymo ir Savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 1-78 pripažinimo netekusiu galios (R. Urbonavičienė).

48. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Panevėžio socialinių paslaugų centre nustatymo ir Savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-341 pripažinimo netekusiu galios (R. Urbonavičienė).

49. Dėl leidimo vykdyti viešąjį pirkimą „Asmeninės pagalbos paslaugos“ ir Administracijos direktoriui pasirašyti sutartį (R. Urbonavičienė, V. Kyžienė).

50. Dėl Jaunuolių dienos centre teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir didžiausio vietų skaičiaus patvirtinimo, Savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-38 pripažinimo netekusiu galios (R. Urbonavičienė).

51. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. 1-9 „Dėl didžiausio vietų skaičiaus, Panevėžio socialinių paslaugų centre teikiamų socialinių paslaugų sąrašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-180 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (R. Urbonavičienė).

52. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Panevėžio sporto centre, pareigybių skaičiaus patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-32 pripažinimo netekusiu galios (Ž. Užtupaitė, L. Pocienė).

53. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo, ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ir švietimo pagalbos įstaigose, pareigybių skaičiaus sąrašų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 1-284 pripažinimo netekusiu galios (S. Sėrikovienė, A. Gabrėnienė).

54. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-155 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, neformaliojo švietimo įstaigų, vykdančių formalųjį švietimą papildančio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas, klasių (grupių) skaičiaus 2023–2024 m. m. nustatymo“ pakeitimo (S. Sėrikovienė, V. Bartašienė).

55. Dėl trūkstamų specialybių pedagogų pritraukimo į Panevėžio miesto švietimo įstaigas ir mokytojų perkvalifikavimo 2024–2027 m. programos patvirtinimo (S. Sėrikovienė, E. Vaičiūnė).

56. Dėl pritarimo dalyvavimui švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ projekte partnerio teisėmis ir įgaliojimo Savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo (S. Sėrikovienė).

57. Dėl Savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. 1-12-17 „Dėl Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (S. Sėrikovienė, J. Glemžienė).

58. Dėl Savivaldybės mokslo projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 1-94 pripažinimo netekusiu galios (S. Sėrikovienė, D. Šipelis).

59. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-177 „Dėl Laimos Skeirytės skyrimo į Savivaldybės kontrolieriaus pareigas antrai kadencijai“ pripažinimo netekusiu galios (S. Vizorienė).

60. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Panevėžio miesto savivaldybės kontrolierei Laimai Skeirytei ir Savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-379 pripažinimo netekusiu galios (S. Vizorienė).

61. Dėl Savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-12 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-51 „Dėl Panevėžio miesto nevyriausybinių jaunimo organizacijų projektų (programų) finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (patikslintas sprendimo projektas) (S. Niedvarė).

62. Dėl Didžiausio leistino Panevėžio atviro jaunimo centro pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-154 pripažinimo netekusiu galios (S. Niedvarė).

63. Dėl leidimo vykdyti viešąjį pirkimą Panevėžio miesto šiaurinės ir pietinės dalių susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų koregavimui parengti neturint finansavimo ir Administracijos direktoriui pasirašyti sutartis (S. Glinskis, I. Skiotienė).

64. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1-13 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-68 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (Z. Ragėnienė).


Palikti komentarą

* JP.lt už komentarų turinį neatsako. Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai. JP.lt pasilieka teisę šalinti necenzūrinius, nekultūringus ir neetiškus skaitytojų komentarus, kaip ir tuos, kuriais skatinama visuomenės grupių nesantaika, šmeižiami ar įžeidinėjami žmonės, o duomenis apie tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti teisėsaugos institucijoms. JP.lt skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

STEBĖKITE GYVAI: Panevėžio miesto tarybos posėdis

confident-noyce

Šią savaitę vyks Panevėžio miesto Tarybos posėdis

confident-noyce

STEBĖKITE GYVAI: Panevėžio miesto tarybos posėdis

confident-noyce

Naujausi straipsniai

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikti Skaityti daugiau