4.9 C
Panevėžys
Pirmadienis, 16 gegužės, 2022

Panevėžietė mokytoja J. Vaitkevičienė: „Siekis ugdyti kūrybingą asmenybę mane motyvuoja ir įkvepia“

Panevėžio miesto Beržų progimnazijos pradinių klasių mokytojų ekspertė Jolanta Vaitkevičienė – spalvinga asmenybė. Ji ne tik dalyvauja politiniame gyvenime ir yra Lietuvos Žaliųjų partijos (LŽP) Panevėžio skyriaus narė, bet ją galima vadinti Mokytoja iš didžiosios raidės.   

Pradinių klasių mokytoja ekspertė, tarptautinių gamtamokslinių konferencijų, projektų, seminarų bei renginių organizatorė ir vaikų dainų kolektyvo „Spalvotos natos“ įkūrėja bei vadovė J. Vaitkevičienė mielai sutiko duoti interviu naujienų portalui JP ir atsakyti į keletą klausimų.

Meilė, kūrybiškumas, iniciatyva

– Esate pradinių klasių mokytoja ekspertė. Kuo ypatingas jūsų darbas?

– Šiame darbe svarbu mylėti vaikus. Pati tai pajaučiau, kai buvau pradinukė. Mane labai mylėjo pirmoji mokytoja. Ji buvo miela, rūpestinga, globėjiška, visada besišypsanti, išklausydavo, suprasdavo, padėdavo man ir kitiems klasės mokiniams. Vieną dieną, mano tėvų nuostabai, mokytoja paprašė leisti mane parsivesti į savo namus. Tai buvo tokia diena, kurią atsimenu iki šiol.

Dar labai svarbus kūrybiškumas. Siekis ugdyti kūrybingą asmenybę mane motyvuoja ir įkvepia. Tai profesinės veiklos išskirtinis bruožas ir pareiga. Modernaus kūrybiškumo tyrimų pradininkas J. P. Guilford kūrybiškumą siejo su mąstymo laisvumu, lankstumu, nešabloniškumu ir problemos neįprastų sprendimų ieškojimais. Tai yra ir procesas, ir rezultatas.

– Kas dar svarbu mokytojo darbe?

– Reikia būti iniciatyviai. Ši asmeninė savybė leidžia dalyvauti nuolatinėje kaitoje, kurti darbinę aplinką, siekti užsibrėžtų tikslų ir savo pavyzdžiu ugdyti bei dalyvauti socialiai aktyvios kartos ugdyme.

Įvairių renginių iniciatorė

– Nors mokytojas moko kitus, bet ir jam svarbu tobulėti, mokytis, kelti kvalifikaciją. Kaip jūs tobulėjate?

– Labai džiaugiuosi, kad esu tarptautinės mokslinės-teorinės konferencijos „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“ iniciatorė. Šiais metais bus organizuojama jau trečia, sukviesianti į Panevėžį mokytojus ne tik iš visos Lietuvos, bet ir užsienio lietuviškų mokyklų dalintis savo patirtimi. Pavyko į konferenciją pasikviesti  sėkmingiausią 2018 metų turizmo ambasadorių, „Neregėta Lietuva“ knygos autorių Marių Jovaišą, gamtos fotografą Darių Babelį, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorių, habilituotą teisės daktarą, ekspertą, jauniausią Lietuvos aukštųjų mokyklų dekaną Vytautą Nekrošių, Ilzenbergo dvaro vietininką Gintarą Bingelį ir Whatansu patyriminių darnios asmenybės ugdymo stovyklų vadovus Jurgą ir Mindaugą Vidugirius.

Turiu švietimo vadybos magistro laipsnį ir šiuo metu mokausi pati dalyvaudama UPC projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mokymuose „Organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo kompetencijos tobulinimas“. Esu JAV LB Švietimo tarybos (angliškai – The Lithuanian Educational Council of the USA,  remianti lietuvišką švietimą Jungtinėse Amerikos Valstijose talkindama JAV lituanistinėms mokykloms, mokytojams ir jaunimui) pakviesta šią vasarą dalyvauti mokytojų tobulinimo kursų stovykloje rugpjūčio 4-11 dienomis ir ten vesti seminarus.

Matyti kiekvieną vaiką

– Kas svarbiausia mokytojo darbe ir kas jums yra mokykla?

– Mokykla – tai vieta, kur tavęs laukia, vieta, kur vyksta gyvenimas čia ir dabar. Mokomės nustebti, džiaugtis, atrasti, bendrauti, bendradarbiauti, rasti geras knygas, perduoti pagarbą kultūrai, tradicijoms, be kurios visa kita netektų prasmės.

Kiekvienas vaikas turi savo mokymosi stilių ir tempą, yra unikalus ir įdomus. Man svarbu klasėje sudaryti tokią darbinę ir psichologinę aplinką, kur kiekvienas vaikas galėtų visiškai atsiskleisti, kur būtų gerbiamas ir vertinamas jo ir jo šeimos indėlis į klasės ir mokyklos gyvenimą. Patinka, kad mokykloje verda gyvenimas. Vyksta šventės, renginiai, išvykos, ekskursijos, pamokos netradicinėse erdvėse, popietės bendruomenei, konkursai, olimpiados, vykdomi įvairūs projektai. Kartu su kolege organizavome dirbtuves šeimoms „Vaškinių žaisliukų gamyba“, „Kalėdinio stiklinio žaisliuko dekoravimas“, „Savęs pažinimas – šokių terapija“, „Mandalų piešimas ir savęs pažinimas“.

Taip pat aktyviai bendradarbiauju su kolegomis, organizavau metodines išvykas į Šiaulių pradinę mokyklą, kuri dirba pagal „Geros pradžios“ metodiką (pati esu Atviro Lietuvos Fondo „Geros pradžios“ metodikos Panevėžyje pradininkė), organizavau išvyką „Modernios mokymo(si) aplinkos, pritaikytos aktyviam specialiųjų poreikių mokinių integravimuisi, kūrimas“ į Joniškio „Saulės“ progimnaziją. Taip pat dalinuosi patirtimi, vedu seminarus ir skaitau pranešimus.

Projektų dalyvė

– Dalyvaujate įvairiuose projektuose. Išvardinkite juos ir papasakokite kuo jie svarbus, naudingi, ypatingi?

– Svarbiausias projektą į kurį įsitraukiau 2017 metais – Tarptautinis projektas „Lietuva+Airija=aš“. Projekto tikslas – priartinti paauglius mokinius prie Lietuvos, įprasminti mokinių dalyvavimą lietuvių bendruomenės renginiuose, padėti atrasti lietuviškumą, formuojant tautinį identitetą, aplankyti Lietuvą ne kaip atostogų ar tėvų kraštą, o kaip savo šaknų pradžią.

Šiame projekte koordinuoti veiklas Lietuvoje mane pakvietė Airijos Kavano lituanistinės mokyklos „Gintarėlis“ vadovė Donata Simonaitienė. 2017 metais susipažinome su Aukštaitija, 2018 metų vasarą į projektą įsitraukė Panevėžio Socialinių paslaugų centras ir Telšių „Ateities“ progimnazijos bendruomenės ir visi kartu keliavome po Žemaitiją. Tai labai gražus, draugiškus santykius puoselėjantis, naujų draugų ir socialinių partnerių bendradarbiavimui buriantis mainų projektas, kuriame dalyvauja vaikai iš Airijos ir Lietuvos.

Vadovauja dainavimo studijai

– Nuo 1998 metų vadovaujate dainavimo studijai „Spalvotos natos“. Kas yra studija? Ko išmokstama?

 – Dainavimo studijoje „Spalvotos natos“ meninius gebėjimus (muzikinę vokalinę klausą ir atmintį, taisyklingą kvėpavimą, ritmo pojūtį, artistiškumą, sceninio judesio techniką ir scenos kultūrą) ugdo 1-4 klasių mokiniai, 7-12 metų mergaitės ir berniukai, kurie dainuoja linksmas, nuotaikingas, melodingas dainas apie tikrus ir išgalvotus dalykus, įvairias lietuvių ir užsienio kompozitorių dainas.

Per tiek veiklos metų net kelis kartus pasikeitė grupės sudėtis, vaikai užaugo ir dainuoja savarankiškai, išleidome savo įdainuotų dainų kasetę ir diską, esame organizavę savo mieste net penkis respublikinius popgrupių festivalius, kurie ir vadinosi „Spalvotos natos“, dalyvavome „Dainų dainelės“ konkurse, respublikiniame televizijos projekte „Žvaigždžių valanda“ ir buvome atrinkti dainuoti finaliniame koncerte. Dažniausiai pasirodome savo miesto gimtadienio, „Susitikime penktadienį“, „Expo Aukštaitija“ parodos, „Kalėdų mugės“ koncertuose, bet važiuojame ir į kitus miestus Lietuvoje.

Šią vasarą esame pakviesti padainuoti ir tarptautiniame dainų ir šokių festivalyje (International Festival of Dance and Songs “Grand Alegria”) Katellijos mieste Ispanijoje. Visi dainavimo studijos atlikėjai dainuodami jaučia didžiulį malonumą ir pasirodymų metu savo jaunatvišką džiaugsmą įtaigiai perteikia klausytojui. Dainuoti mūsų grupėje „Spalvotos natos“ – gera ir smagu.

Stažuotės užsienyje

– Stažuojatės užsienio šalyse. Kuo ypatingos ir naudingos stažuotės?

– Nuo 1998 metų iki 2005-ųjų dirbau pagal Atviros Lietuvos fondo programą, į vaiką orientuotų klasių kūrimas „Gera pradžia“ („Step by Step“). Ši programa buvo skirta Vidurio ir Rytų Europos vaikams bei jų šeimoms pirmiesiems demokratinio ugdymo daigų puoselėtojams, kurią rėmė George‘as Sorosas ir ALF. Ši programa suteikė žinių ir gebėjimų, kaip pasiekti, kad tėvai taptų mokytojo partneriais, ugdančiais vaiką.

Daug dėmesio skiriama visų mokomųjų dalykų integravimui per teminį ugdymą. Tai programa kūrybingiems mokytojams, kurie ją taikydami organizavo veiklas taip, kad žinių įgyjimas taptų įdomus, padėtų vaikams suprasti mokymosi svarbą ir išugdytų norą mokytis visą gyvenimą. Su pirma „Geros pradžios“ laida išleidome mokinių kūrybos knygelę „Krokodilas ir pelė“. 2012 metų vasarą stažavausi Anglijoje. Tris savaites mokiausi anglų kalbos Morgate mieste.

Tų pačių metų lapkritį stažavausi Londone. Lankiausi trijose mokyklose, stebėjau veiklą, dalinomės patirtimi.

Pomėgiai – dviračiai, mezgimas

– Kokius pomėgius turite be darbo mokykloje, be dainavimo studijos?

– Aistra, visada degantis širdis ir meilė – dviračių sportui. Dar 1985 metais esu laimėjusi Lietuvos „Kregždučių“ varžybas Šiauliuose ir 17 sekundžių pagerinusi trasos rekordą. Tapau mažąja Lietuvos čempione ir džiaugiausi gražia pergale ir iškovotu dviračiu „Kregždute“, nes varžybose startavau su skolintu dviračiu.

1990 metais baigiau unikaliu pavadinimu mokyklą Panevėžyje „Olimpinio rezervo sporto mokykla“. 2010 metais kartu su Lietuvos dviračių federacija, Lietuvos teisėjų sąjunga ir Panevėžio kūno kultūros ir sporto centru organizavau Panevėžyje įspūdingiausias dviračių sporte Lietuvos plento čempionato varžybas, kuriose paprastai dalyvauja patys geriausi Lietuvos dviratininkai ir dviratininkės.

Mokykloje jau tapo tradicinėmis mano iniciatyva organizuojamos dviračių ir paspirtukų varžybos 1-4 klasių mokiniams „Rieduliukas“. 2018 metais įprastai „Dienai be automobilio“ skirtose varžybose dalyvavo ir priešmokyklinių grupių lopšelių-darželių „Draugystė“ ir „Voveraitė“ auklėtiniai. Per 60 norinčiųjų minti dviračius suko ratus stadione ir siekė pergalės. Labai gražiai pradėjome bendrauti ir bendradarbiauti su Panevėžio klubu „Dviračiai“. Šis klubas vienija daug dviračių sporto entuziastų, padeda organizuoti dviračių varžybas, populiarina važinėjimą dviračiu. Kartu su jų prezidentu Rimantu Narkūnu šį rudenį Panevėžyje rugsėjo 8 dieną organizuosime miestų taurės dviračių lenktynes ir dviračių sportui prijaučiančiųjų šventę.

– Tai vienintelis pomėgis?

– Kitas mano pomėgis yra mezgimas ir nėrimas. Turiu savo puslapį „Jolantos rankdarbiai“ „Facebook“ paskyroje, dalyvauju mezgėjų konkursuose, esu ir laimėjusi prizų. Mano darbai yra rodomi Siūlų gijos puslapyje ir žurnale „Mezginių pasaulyje“. Dalyvavau su savo darbu respublikiniame konkurse „Linažiedė 2018“ ir pelniau diplomą už originalumą. Dirbu su Panevėžyje žinomais fotografais Romu Bagonu, Stanislovu Bagdonavičiumi ir Arūnu Revotu.

[quote_box_center] Jolanta Vaitkevičienė Lietuvos Žaliųjų partija (LŽP) Panevėžio skyriaus narė, Savivaldos rinkimų sąraše Nr. 10.

Mokytoja, švietimo vadybos magistrė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, tarptautinių gamtamokslinių konferencijų, projektų, seminarų bei renginių organizatorė.  Vaikų dainų kolektyvo „Spalvotos natos“ įkūrėja ir vadovė.

Visada pilna idėjų ir entuziazmo jas įgyvendinti. LŽP Tarybos ir valdybos narė.

Šiuolaikiniam jaunam žmogui svarbus verslumas, gebėjimas analizuoti ir tvarkyti sudėtingą informaciją, gebėti integraliai ir kritiškai spręsti problemas, savarankiškai, kompleksiškai ir kūrybiškai mąstyti, formuoti ne tik mokslinių tyrimų rezultatais grįstą požiūrį, bet ir išmaniai naudoti skaitmeninius išteklius, bendrauti ir bendradarbiauti, nepamirštant saugoti gamtą ir puoselėti aplinką. Viso to galima pasiekti nuolat besimokančioje ir besikeičiančioje  mokykloje.

Mokykla turi ugdyti mokinius pati turėdama ir skatindama aukštos kvalifikacijos, atsakingus, kūrybingus ir veiklius bei galinčius ugdyti socialiai atsakingą jaunąją kartą mokytojus ir specialistus, naujas ir inovatyvias, skatinančias mokinių kūrybiškumą priemones.

Mano tikslas – švietimo debiurokratizavimas, t.y.  popierizmo mažinimas prieinant prie elektorinių ne tik dienynų, bet ir planų, ataskaitų, mokinių kūrybiškumo skatinimas ir vertinimas, švietimo įstaigų veiklos integravimas į miesto vystymui svarbias temas. [/quote_box_center]

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos žaliųjų partijos politinės kampanijos sąskaitos. Užsakymo Nr. JPR05.


Palikti komentarą

* JP.lt už komentarų turinį neatsako. Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai. JP.lt pasilieka teisę šalinti necenzūrinius, nekultūringus ir neetiškus skaitytojų komentarus, kaip ir tuos, kuriais skatinama visuomenės grupių nesantaika, šmeižiami ar įžeidinėjami žmonės, o duomenis apie tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti teisėsaugos institucijoms. JP.lt skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Trys Panevėžio ugdymo įstaigos dalyvaus respublikiniame aplinkos konkurse

confident-noyce

Per dešimtmetį kai kuriose Panevėžio miesto ir rajono gimnazijose – nė vieno šimtuko

confident-noyce

„Šaltiniečių“ bendruomenė pelnė garbingą apdovanojimą

confident-noyce

Naujausi straipsniai

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikti Skaityti daugiau