25.9 C
Panevėžys
Šeštadienis, 13 rugpjūčio, 2022

Lietuviams kasmet išmetant 30 tonų vaistų siūloma griežtinti nemokamas jų dalybas

AutoriusSniegė Balčiūnaitė (bns)Fotobendrovės

Valstybei gyventojų vaistų kompensacijoms skiriant vis daugiau lėšų, nemokamai juos gaunantys žmonės renkasi kuo bran­ges­nius, o nepanaudotus vaistus išmeta, sako sveikatos apsaugos viceministras. Pavyzdžiui, pernai iš gy­ven­to­jų su­rink­ta apie 30 to­nų nesuvartotų vais­tų. 

Todėl Sveikatos apsaugos ministerija siūlo naują kompensuojamų vaistų pardavimo tvarką, kuri, Aurimo Pečkausko teigimu, žmones ska­ti­ns ra­cio­na­liau ir at­sa­kin­giau var­to­ti vais­tus, o ren­kan­tis ma­žiau­sią prie­mo­ką sutau­pyti.

Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas įsitikinęs, kad nauja tvarka, jei bus priimta, kiek li­be­ra­li­zuos vais­tų įsigijimą.

„Bus pa­cien­tui lei­džiama rink­tis ne tik kompensuojamų vaistų są­ra­še esan­tį pi­giau­sią vais­tą, bet ir ki­tą vais­tą, gau­nant už tai pi­giau­sių vais­tų ly­gio kom­pen­sa­ci­ją pri­mo­kant tik prie­dą, prie­mo­ką, ko anks­čiau ne­bu­vo“, – Seime šią savaitę teigė A. Matulas parlamentarams svarstant Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pataisas. Siūloma, kad jos įsigaliotų nu 2023 metų.

A. Pečkausko teigimu, ma­žas pa­ja­mas (iki 267 eurų per mėnesį) gau­nan­tiems ir vyresniems nei 75 me­tų gyventojams siūloma deng­ti ma­žiau­sią prie­mo­ką, o jei vais­tas yra vie­nin­te­lis, – visą prie­mo­ką. Jei pacientas pa­si­rinktų vais­tą su di­des­ne prie­mo­ka, jis ją tu­rėtų sumokėti.

Kitu pakeitimui, at­si­žvel­giant į Skan­di­na­vi­jos ša­lių ge­rąją pa­tir­tį siekiama įvesti vaistų prie­mo­kų krepšelį: būtų su­ku­ria­mas kiek­vie­no pa­cien­to krepšelis, ku­rio viršutinė ri­ba – trijų vi­du­ti­nių me­ti­nių prie­mo­kų su­ma, dabar – 45 eu­rai.

„Tai reiš­kia, kad pa­cien­tui įsi­gy­jant kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus su ma­žiau­sia prie­mo­ka skaičiuojama, kiek lė­šų per me­tus jis tam iš­lei­džia, ir nuo mo­men­to, kai vir­ši­ja­ma 45 eu­rų ri­ba, įsi­jun­gia vals­ty­bės vi­sų ki­tų kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų su ma­žiau­sia prie­mo­ka iš­lai­dų den­gi­mas, ku­rias tu­rė­tų pri­si­mo­kė­ti pats pa­cien­tas iki ka­len­do­ri­nių me­tų pa­bai­gos“, – Seime pasakojo viceministras.

Jo teigimu, prie­mo­kų krep­še­lis būtų ak­tu­a­lus tiems pa­cien­tams, ku­rie pa­si­ta­rę su gy­dy­to­ju ar vais­ti­nin­ku nu­spren­džia, kad ma­žiau­sią prie­mo­ką tu­rin­tis vais­tas jiems yra pri­im­ti­nas. Pasak A. Pečkausko, ši prie­mo­nė dau­giau kaip 120 tūkst. žmonių leistų su­tau­py­ti.

Šiuo metu kompensuojamųjų vaistų priemokoms žmonės per metus išleidžia apie 15 eurų.

Be to, ketinama nustatyti mak­si­ma­lias prie­mo­kas už kom­pen­suo­ja­mas me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nes – jų riba ne­vir­šy­tų 50 proc. ba­zi­nės kai­nos. Dabar priemokų lubos galioja tik vaistams ir sudaro 20 proc. bazinės kainos.

A. Pečkausko teigimu, valstybė dabar kom­pen­suo­ja­mie­siems vais­tams skiria daug lėšų.

„Ma­to­me ne­pro­por­cin­gai au­gan­čias vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das, ski­ria­mas deng­ti žmogaus prie­mo­koms už bran­gius ir bran­giau­sius vais­tus jų gru­pė­se. Ste­bi­me ten­den­ci­jas, kad pa­cien­tai, vais­tus gau­nan­tys vi­siš­kai ne­mo­ka­mai, pa­pras­tai lin­kę rink­tis bran­ges­nius ar net brangiausius vais­tus to­se pa­čio­se jų gru­pė­se, taip ska­ti­na­mas ne­ra­cio­na­lus vais­tų var­to­ji­mas“, – Seime sakė viceministras.

„Lietuvoje ski­ria­ma nuo ben­dros svei­ka­tos prie­žiū­rai ski­ria­mos su­mos iš­lai­dų da­lis yra vie­na di­džiau­sių Eu­ro­po­je ir tarp EBPO ša­lių, kai tuo tar­pu nau­jų vais­tų pri­ei­na­mu­mas yra vie­nas pras­čiau­sių“, – pridūrė jis.

Anot A. Pečkausko, tai pa­tvir­ti­na kas­met vis di­dė­jan­tis ir nai­kin­ti­nų vais­tų kie­kis. Pasak jo, pernai iš gy­ven­to­jų su­rink­ta apie 30 to­nų vais­tų: „Tai yra še­ši sunk­ve­ži­miai įsi­gy­tų, tačiau ne­su­var­to­tų vais­tų“.

Pasak jo, vyresnio amžiaus žmonės dažniausiai renkasi brangiausius kompensuojamus vaistus.

„Šios am­žiaus gru­pės pa­cien­tai ju­da link tik­rai nera­cio­na­liau­sio vais­tų var­to­ji­mo, tai yra apie 60 proc. at­ve­jų ren­ka­si bran­ges­nį ar­ba bran­giau­sią vais­ti­nį pre­pa­ra­tą iš esan­čių gru­pė­je. Mū­sų siūlymas yra kom­pen­suo­ti tik vais­to su ma­žiau­sia prie­mo­ka prie­mo­kas“, – Seime tvirtino viceministras.

Pasak jo, dabar Lie­tu­vo­je be­veik 1,2 mln. pa­cien­tų var­to­ja kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus.


Palikti komentarą

* JP.lt už komentarų turinį neatsako. Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai. JP.lt pasilieka teisę šalinti necenzūrinius, nekultūringus ir neetiškus skaitytojų komentarus, kaip ir tuos, kuriais skatinama visuomenės grupių nesantaika, šmeižiami ar įžeidinėjami žmonės, o duomenis apie tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti teisėsaugos institucijoms. JP.lt skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Kokius vaistus vasarą reikėtų vartoti ypač atsargiai?

confident-noyce

Koronaviruso sugrįžimas: tikrieji skaičiai dar iki rudens privers sugrąžinti kaukes

confident-noyce

Tyrimas: kompensuojamuosius vaistus vartoja vis daugiau pacientų

confident-noyce

Naujausi straipsniai

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikti Skaityti daugiau