Krepšinio klubo „Lietkabelis“ ir buvusiųjų dalininkų teismo peripetijos

AutoriusRAIMONDA MIKUČIONYTĖFotoRIMVYDAS ANČEREVIČIUS, BNS, VDU, KK "LIETKABELIS"

Panevėžio apylinkės teisme viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėta civilinė byla pagal buvusių krepšinio klubo „Lietkabelis“ dalininkų Roko Mickevičiaus, Manto Ignatavičiaus, Irmanto Aukštikalnio ieškinius viešajai įstaigai krepšinio klubui „Lietkabelis“ bei tretiesiems asmenims Rokui Kupriui, Kęstučiui Marčiulioniui.

Bylos nagrinėjimo esmė – dėl visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais, nuostolių atlyginimo.

Priėmė sprendimą

Priimtas teismo sprendimas patenkinti dalį R. Mickevičiaus ieškinio dėl jo sumokėto įnašo negrąžinimo ir dėl jo pašalinimo iš dalininkų gretų.

Patenkinti M. Ignatavičiaus ir I. Aukštikalnio ieškinį ir pripažinti negaliojančiais klubo „Lietkabelis“ 2019 metais.. liepos 17 d. neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimus dėl pastarųjų pašalinimo iš įstaigos dalininkų.

Be to, teismas priėmė sprendimą priteisti iš krepšinio klubo „Lietkabelis“  R. Mickevičiui 1 290,97 eurų bylinėjimosi išlaidų; M. Ignatavičiui – 3 705,18 eurų  bylinėjimosi išlaidų; I. Aukštikalniui – 1 844,18 eurų bylinėjimosi išlaidų.

Priteisti iš krepšinio klubo „Lietkabelis“ valstybės naudai 62,51 eurų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Priteisti iš R. Mickevičiaus valstybės naudai 26,79 eurų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Šis Panevėžio apylinkės teismo sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Panevėžio apylinkės teisme.

Naujienų portalas JP nusprendė pakalbinti krepšinio klubo advokatą Andrių Būdvytį, kuris maloniai sutiko atsakyti į kelis klausimus ir pakomentuoti įvykusį teismo posėdį.

A. Būdvytis.

Per pusmetį pakeitė sprendimą

– Rugsėjo 16 dieną Panevėžio apylinkės teisme įvyko posėdis dėl buvusių „Lietkabelio“ klubo dalininkų Roko Mickevičiaus, Mano Ignatavičiaus ir Irmanto Aukštikalnio. Teismas priėmė nutartį, kad klubas įpareigotas padengti minėtiems asmenims bylinėjimosi išlaidas – beveik 7 tūkst. eurų. Ar šis sprendimas priimtinas ir ar klubas jo neapskus?

 – Panevėžio apylinkės teismas tik iš dalies tenkino buvusių krepšinio klubas „Lietkabelis“ dalininkų M. Ignatavičiaus, I. Aukštikalnio ir R. Mickevičiaus ieškinius. Teismo nuomone, M. Ignatavičius ir I. Aukštikalnis klubo visuotinio dalininkų susirinkimo, kurio sprendimu šie dalininkai buvo pašalinti iš klubo, priėmimo metu jau buvo perleidę savo turimas dalis tretiesiems asmenims, todėl nesant dalininkais, jų nebuvo galima pašalinti. Teismas padarė išvadą, kad R. Mickevičius iš klubo dalininkų tarpo buvo pašalintas nepagrįstai, tačiau pilna apimtimi atmetė R. Mickevičiaus reikalavimą klubui dėl daugiau nei 12 tūkstančių eurų žalos atlyginimo. Teismas konstatavo, kad R. Mickevičius jokios žalos nepatyrė. Teismas savo rugsėjo 16 dienos sprendime padarė išvadą, kad klubas pagrįstai savo įstatuose numatė dalininkų pašalinimo institutą, tačiau atkreipė dėmesį, kad šalinant dalininkus, jiems turėtų būti kompensuojama turėtų dalių nominali vertė.

Beje, šių metų pradžioje Panevėžio apylinkės teismas savo sprendimu konstatavo, kad klubas, pašalindamas buvusius dalininkus, jų teisių nepažeidė. Todėl buvę dalininkai tokį teismo sprendimą apskundė, o apeliacinės instancijos teismas tokį sprendimą panaikino ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo. Rugsėjo 16-ąją Panevėžio apylinkės teismas sprendimu sprendė priešingai – laikė, kad dėl sprendime nurodytų motyvų dalininkai pašalinti nepagrįstai. Taigi, Panevėžio apylinkės teismas tą pačią situaciją sprendė kardinaliai skirtingai, todėl klubas neabejotinai teismo sprendimą skųs apeliacine tvarka. Be to, kol neįsiteisėjęs teismo sprendimas, klubas neprivalo buvusiems dalininkams padengti jokių bylinėjimosi išlaidų.

R. Mickevičius.

Pašalino teisėtai

– Patikslinkite, kaip iš klubo dalininkų gretų buvo pašalinti minėti dalininkai.

– Buvę smulkieji klubo dalininkai M. Ignatavičius, I. Aukštikalnis ir R. Mickevičius, valdydami po 10 procentų klubo dalių, dar 2018 viešai deklaravo, kad nemato galimybių likti klube ir dirbti kartu su daugumos dalininkais, todėl ketina trauktis. Smulkieji dalininkai viešai siūlė Panevėžio savivaldybei ar kitiems garbingiems asmenims neatlygintinai perleisti savo turimas dalis. Galiausiai, įsisiūbavus ginčams tarp klubo ir smulkiųjų dalininkų, pastarieji turimas dalis pradėjo naudoti kaip svertą sąskaitoms su klubu suvesti.

Klubas savo sprendimą pašalinti buvusį direktorių M. Ignatavičių iš dalininkų motyvavo tuo, kad M. Ignatavičius po jo atšaukimo iš klubo direktoriaus pareigų, nuosekliai ir sistemingai ėmė įvairiais būdais kenkti klubui, sąmoningai nevykdė savo prievolės perduoti naujam direktoriui klubo dokumentus ir turtą, klubo atžvilgiu teismui pateikė nepagrįstus didelės vertės ieškinius, taikė laikinąsias apsaugos priemones, kas paralyžiavo klubo veiklą, viešai, per visuomenės informavimo priemones kritikavo klubą, įžeidinėjo jo administracijos darbuotojus, rėmėjus ar su jais susijusius asmenis.

Klubas taip pat nurodė, kad nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad dalininkas M. Ignatavičius, būdamas klubo direktoriumi, sudarė itin nenaudingus sandorius. Todėl klubas neteko, o M. Ignatavičius ar jo artima aplinka įgijo didelės vertės pinigines lėšas, aplaidžiai ar apgaulingai organizavo klubo buhalterinę apskaitą – tokiuose M. Ignatavičiaus veiksmuose yra nusikalstamos veikos požymių, dėl ko buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai.

Kiti smulkieji dalininkai I. Aukštikalnis ir R. Mickevičius visapusiškai palaikė tokią kenkėjišką M. Ignatavičiaus veiklą, buvo pasyvūs klubo atžvilgiu. R. Mickevičius pradėjo veiklą kitame krepšinio klube, todėl, atsižvelgiant į tai, kad visi smulkieji dalininkai viešai pareiškė, kad nepageidauja likti klube, buvo pašalinti. Tokia situacija atrodytų, atitinka visų dalininkų lūkesčius.

M. Ignatavičius.

Sieks įrodyti teisme

– Ar pagrįsti jų aiškinimai, kad iš klubo dalininkų jie pašalinti neteisėtai ir esą toks sprendimas priimtas atgaline data?

– Klubo įsitikinimu, smulkieji dalininkai iš klubo pašalinti teisėtai. Klubas sieks tai įrodyti teisme. Pastebėtina, kad teismas rugsėjo 16 d. sprendimu nekonstatavo jokių klubo visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimo ar sprendimo priėmimo pažeidimų. Taigi, klubas teisės aktų nustatyta tvarka informavo smulkiuosius dalininkus apie šaukiamą klubo visuotinį dalininkų susirinkimą, pateikė darbotvarkę, dalininkų susirinkimas įvyko numatytu laiku, sprendimai buvo priimti kvalifikuota balsų dauguma. Teismas savo sprendime konstatavo, kad didysis klubo dalininkas Sigitas Gailiūnas, savo turimų dalių dauguma nulėmęs sprendimų priėmimą, de facto nepadarė jokio pažeidimo ir jo veiksmuose nėra nesąžiningumo ar piktnaudžiavimo teise.

Pašalintieji smulkieji dalininkai argumentuoja, kad jie buvo pašalinti už veiksmus iki naujos klubo įstatų redakcijos priėmimo, tačiau krepšinio klubo įsitikinimu, smulkiųjų klubo dalininkų kenkėjiška veikla yra tęstinio pobūdžio.

Betarpiškai susiję

– Ar teisėtai ir laiku M. Ignatavičius ir I. Aukštikalnis savo dalis perleido buvusiam krepšininkui K. Marčiulioniui ir R. Kupriui? M. Ignatavičius ir I. Aukštikalnis teigia, kad jie iš dalininkų jie išmesti, kai jau buvo iš klubo pašalinti, o savo dalis jau perleidę kitiems.

– Faktinės aplinkybės ir turimi įrodymai klubui leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad buvę smulkieji dalininkai M. Ignatavičius ir I. Aukštikalnis savo dalis kitiems tretiesiems asmenims perleido atgaline data po to, kai šių metų liepos 12 dieną gavo klubo direktoriaus M. Purlio pranešimą apie šaukiamą klubo visuotinį dalininkų susirinkimą, kuriame pagal darbotvarkę buvo numatyta spręsti dėl smulkiųjų dalininkų pašalinimo iš klubo. Pastebėtina, kad naujieji dalininkai, kuriems kubo įsitikinimu buvo perleistos dalys atgaline data, su M. Ignatavičiumi ir I. Aukštikalniu yra betarpiškai susiję. Pastebėtina, kad naujieji dalininkai iki klubo visuotinio dalininkų susirinkimo, kuriame buvo sprendžiama dėl smulkiųjų dalininkų pašalinimo, nesikreipė į klubą ir nepranešė, kad tapo naujaisiais klubo dalininkais.

Smulkiųjų dalininkų siekis atgaline data perleisti savo valdomas klubo dalis kitiems asmenims klubui yra visiškai suprantamas – smulkieji dalininkai suvokė, kad dėl jų veiksmų ir/ar neveikimo klubo atžvilgiu, pastarieji gali būti pašalinti, o tuo tarpu nauji dalininkai yra „švarus popieriaus lapas“ ir jų pašalinti klubas neturėtų pagrindo, tuo tarpu, buvę smulkieji dalininkai ir toliau per susijusius asmenis galėtų dalyvauti klubo valdyme.

Dirba kitame klube

– Ar gali į klubo dalininkų gretas grįžti buvęs sporto direktorius R. Mickevičius?

– R. Mickevičiaus valdoma klubo dalis sudaro 10 procentų visų dalių. R. Mickevičiaus dalyvavimas klubo valdyme yra labiau formalus, nes su tokia dalimi jis niekaip neįtakoja klube priimamų sprendimų. Klubui nėra suprantama R. Mickevičiaus pozicija, kuomet viešai deklaravęs, kad nemato galimybių dirbti kartu, kad skiriasi požiūriai ir pan., siūlęs dalis perduoti neatlygintinai, dabar itin įnirtingai gina savo tariamai pažeistas teises. Kiek žinoma krepšinio klubui, R. Mickevičius nereziduoja Lietuvoje, užima vadovaujančias pareigas Monako krepšinio klube, kuris kaip ir „Lietkabelis“ dalyvauja Europos taurėje. Klubo įsitikinimu jau vien dėl šios priežasties, R. Mickevičius negalėtų toliau valdyti klubo dalių. Galiausiai, klubo įstatuose numatyta, kad klubas ir dalininkas gali išsiskirti, jei dalininkas įstatuose numatytą terminą jokia apimtimi ir forma nedalyvauja klubo veikloje. Todėl R. Mickevičiaus likimas klube yra mažai tikėtinas.

Spręs jų likimą

– Buvę ir naujai atsiradę dalininkai aiškina, kad jie teoriškai gali grįžti į klubo dalininkų gretas. Ar jie kalba tiesą?

– Įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažinus negaliojančiu klubo visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimą pašalinti smulkiuosius dalininkus iš klubo, formaliai R. Mickevičius būtų grąžintas į klubo dalininkus, tačiau jam nedalyvaujant klubo veikloje, jo likimas klube taptų labai abejotinas. M. Ignatavičius ir I. Aukštikalnis deklaruoja, kad savo dalis yra perleidę kitiems tretiesiems asmenims, todėl teismas įsiteisėjusiu sprendimu negali jų grąžinti į klubo dalininkų gretas. Teismui įsiteisėjusiu sprendimu pripažinus negaliojančiu klubo visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimą pašalinti smulkiuosius dalininkus iš klubo, klubas spręs kaip elgtis su naujaisiais dalininkais – vertins, ar jie dalininkais tapo teisėtai, ar apskritai egzistuoja teisės aktuose ir klubo įstatuose įtvirtintos prielaidos bei sąlygos jiems tapti klubo dalininkais.

Palikti komentarą

* JP.lt už komentarų turinį neatsako. Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai. JP.lt pasilieka teisę šalinti necenzūrinius, nekultūringus ir neetiškus skaitytojų komentarus, kaip ir tuos, kuriais skatinama visuomenės grupių nesantaika, šmeižiami ar įžeidinėjami žmonės, o duomenis apie tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti teisėsaugos institucijoms. JP.lt skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

„Juventus“ nepasigailėjo marijampoliečių ir įveikė pirmo Citadele KMT etapo barjerą

confident-noyce

Su ugnimi žaidusios „Pieno žvaigždės“ palaužė „Dzūkiją“

confident-noyce

Dar vienas „Lietkabelio“ varžovas – tik Europos taurėje kovojantis Belgijos klubas

confident-noyce

Naujausi straipsniai

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikti Skaityti daugiau