Ketvirtadienį vyks Panevėžio miesto tarybos posėdis

AutoriusJPFotoRimvydas ANČEREVIČIUS

Balandžio 29 d. 9 val. vyks nuotolinis Tarybos posėdis. Darbotvarkėje numatyta svarstyti 59 klausimus.

1. Dėl Savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2021–2023 metų veiklos plano, socialinės ir ekonominės plėtros programų patvirtinimo“ pakeitimo (A. Meškauskienė, A. Puodžiūnienė).

2. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 1-32 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (G. Plungienė).

3. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą ir įgaliojimo pasirašyti paskolos sutartį (A. Meškauskienė, G. Paškauskienė).

4. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-44 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (R. Grilauskas).

5. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-398 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (J. Leipus, K. Buinauskienė).

6. Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. 1-271 „Dėl Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 10 d. sprendimo Nr. 1-53-17 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (M. Navaruckis).

7. Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 1-183 „Dėl Savivaldybės biudžetinių kultūros ir meno įstaigų teikiamų mokamų paslaugų ir prekių antkainio kainoraščių patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (A. Čeponienė, I. Vaičikauskaitė).

8. Dėl Panevėžio atviro jaunimo centro nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 1-190 „Dėl Panevėžio atviro jaunimo centro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios (T. Karosienė).

9. Dėl Savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-13 „Dėl Pailgintos darbo dienos grupės paslaugų teikimo Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (D. Šipelis, A. Bagdanskienė).

10. Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1-244 „Dėl Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-229 (su vėlesniais pakeitimais) pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (D. Šipelis, S. Vizbarienė).

11. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo (E. Kuchalskis).

12. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021–2022 m. m. nustatymo (D. Šipelis, V. Seredžiuvienė).

13. Dėl Savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-317 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Savivaldybės ikimokyklinio, bendrojo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ir švietimo pagalbos įstaigose, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 1-298 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (D. Šipelis, A. Gabrėnienė).

14. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (R. Urbonavičienė, R. Juodviršienė).

15. Dėl Panevėžio miesto savižudybių prevencijos 2021–2025 metų programos patvirtinimo (M. Burba, D. Lauruškienė).

16. Dėl leidimo sudaryti susitarimą prie 2020 m. liepos 28 d. rangos darbų sutarties Nr. 22-1630 ir finansavimo Savivaldybės biudžete numatymo (D. Linkonas).

17. Dėl leidimo vykdyti viešąjį pirkimą „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, Panevėžyje, darbo projekto parengimas ir rangos darbai“ ir Administracijos direktoriui pasirašyti sutartį (D. Linkonas).

18. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 1-325 „Dėl Panevėžio miesto teritorijoje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimo 2009 m. gegužės 28 d. Nr. 1-33-4 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (D. Vadluga, N. Budreika).

19. Dėl Savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 1-83 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Panevėžio mieste taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (D. Vadluga, I. Urbonavičienė).

20. Dėl Savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 1-391 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (S. Glinskis, S. Biveinienė).

21. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (S. Glinskis, S. Biveinienė).

22. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo tvarkos aprašo ir Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo (S. Glinskis, S. Biveinienė).

23. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo (S. Glinskis, S. Biveinienė).

24. Dėl atminimo ženklo įrengimo Panevėžio mieste (S. Glinskis, N. Tamonienė).

25. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (D. Vadluga, L. Babilauskienė).

26. Dėl Panevėžio miesto Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 1-361 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 1-311 pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios (D. Vadluga, R. Rimšienė).

27. Dėl būstų įsigijimo Savivaldybės nuosavybėn (D. Vadluga, L. Marazaitė).

28. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijai (D. Vadluga, J. Petrauskė).

29. Dėl nekilnojamojo turto (Ramygalos g. 16) perdavimo Panevėžio „Vilties“ progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (D. Vadluga, J. Petrauskė).

30. Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-444 „Dėl Savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo ir nuompinigių už Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo, Savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-4-24 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (D. Vadluga, J. Petrauskė).

31. Dėl nekilnojamojo turto (lietaus nuotekų tinklų) perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Panevėžio gatvės“ (D. Vadluga, J. Petrauskė).

32. Dėl nekilnojamojo turto (Liepų al. 2) perdavimo Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (D. Vadluga, J. Petrauskė).

33. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Panevėžio miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo švietimo įstaigoms (D. Vadluga, J. Petrauskė).

34. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Panevėžio miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (D. Vadluga. J. Petrauskė).

35. Dėl VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro vadovo mėnesio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo (M. Burba, K. Prankienė).

36. Dėl VšĮ Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stoties vadovo mėnesio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo (M. Burba, K. Prankienė).

37. Dėl VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos vadovo mėnesio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo (M. Burba, K. Prankienė).

38. Dėl VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos vadovo mėnesio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo (M. Burba, K. Prankienė).

39. Dėl VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vadovo mėnesio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo (M. Burba, K. Prankienė).

40. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metų ataskaitos patvirtinimo (M. Burba, D. Lauruškienė).

41. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro 2020 m. veiklos ataskaitai (M. Burba, K. Prankienė).

42. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties 2020 m. veiklos ataskaitai (M. Burba, K. Prankienė).

43. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Panevėžio miesto poliklinikos 2020 m. veiklos ataskaitai (M. Burba, K. Prankienė).

44. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos 2020 m. veiklos ataskaitai (M. Burba, K. Prankienė).

45. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 2020 m. veiklos ataskaitai (M. Burba, K. Prankienė).

46. Dėl pritarimo Panevėžio miesto švietimo įstaigų vadovų 2020 metų veiklos ataskaitoms (E. Kuchalskis).

47. Dėl pritarimo Panevėžio miesto savivaldybės švietimo tarybos 2019–2020 metų veiklos ataskaitai (L. Masiliūnienė).

48. Dėl pritarimo kultūros ir meno įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms (A. Čeponienė, D. Čepukienė).

49. Dėl pritarimo Panevėžio sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitai (J. Jasiukaitis, A. Užkuraitytė).

50. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Panevėžio keleivinis transportas“ 2020 m. veiklos ataskaitai (D. Vadluga, I. Urbonavičienė).

51. Dėl pritarimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai (J. Leipus, R. Servienė).

52. Dėl pritarimo UAB „Grauduva“ 2020 metų veiklos ataskaitai (J. Leipus, R. Servienė).

53. Dėl pritarimo UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai (J. Leipus, R. Servienė).

54. Dėl pritarimo AB „Panevėžio butų ūkis“ 2020 metų veiklos ataskaitai (J. Leipus, R. Servienė).

55. Dėl pritarimo AB „Panevėžio specialus autotransportas“ 2020 metų veiklos ataskaitai (J. Leipus, R. Servienė).

56. Dėl pritarimo UAB „Panevėžio būstas“ 2020 metų veiklos ataskaitai (J. Leipus, R. Servienė).

57. Dėl pritarimo AB „Panevėžio energija“ 2020 metų veiklos ataskaitai (J. Leipus, R. Servienė).

58. Dėl pritarimo UAB „Panevėžio autobusų parkas“ 2020 metų veiklos ataskaitai (J. Leipus, R. Servienė).

59. Dėl pritarimo UAB „Panevėžio gatvės“ 2020 metų veiklos ataskaitai (J. Leipus, R. Servienė).


Palikti komentarą

* JP.lt už komentarų turinį neatsako. Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai. JP.lt pasilieka teisę šalinti necenzūrinius, nekultūringus ir neetiškus skaitytojų komentarus, kaip ir tuos, kuriais skatinama visuomenės grupių nesantaika, šmeižiami ar įžeidinėjami žmonės, o duomenis apie tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti teisėsaugos institucijoms. JP.lt skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę.


PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Panevėžio miesto tarybos posėdis

confident-noyce

Grįžimas prie visiškai įprasto Seimo darbo dar nesvarstomas

confident-noyce

Vyriausybė nukėlė pasitarimą dėl informacinių technologijų sprendinių masiniam skiepijimui

confident-noyce

Naujausi straipsniai

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikti Skaityti daugiau