-1.5 C
Panevėžys
Sekmadienis, 5 gruodžio, 2021

Ketvirtadienį posėdžiaus Panevėžio miesto tarybos nariai

AutoriusJPFotoRIMVYDAS ANČEREVIČIUS

Šį ketvirtadienį, spalio 28 d., 9 val. vyks nuotolinis Tarybos posėdis. Darbotvarkėje numatyta svarstyti 36 klausimus.

1. Dėl Savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2021–2023 metų veiklos plano, socialinės ir ekonominės plėtros programų patvirtinimo“ pakeitimo (A. Meškauskienė, A. Puodžiūnienė).

2. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 1-32 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (G. Plungienė).

3. Dėl pritarimo projekto „Kūrybos užuovėja“ įgyvendinimui (L. Bareikienė, I. Juodikė).

4. Dėl pritarimo projekto „Skate parko įrengimas Panevėžyje skatinant turistų srautus“ įgyvendinimui ir projekto dalinio finansavimo (L. Bareikienė, A. Steponavičienė).

5. Dėl pritarimo Kazickų šeimos fondo, Panevėžio miesto savivaldybės ir Panevėžio atviro jaunimo centro bendradarbiavimo sutarties sudarymui (T. Karosienė).

6. Dėl VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininkų kapitalo padidinimo įnašu (J. Leipus, D. Pilkauskienė).

7. Dėl pritarimo Savivaldybės administracijos dalyvavimui 2021–2023 m. projekte „Kokybės krepšelis“ ir partnerystės sutarties sudarymui (D. Šipelis, M. Petronytė-Kairienė).

8. Dėl Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos mokamų paslaugų kainų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-389 „Dėl Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos mokamų paslaugų kainų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. 1-314 pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, A. Gabrėnienė).

9. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo švietimo klasių (grupių) skaičiaus 2021–2022 mokslo metams nustatymo ir Savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 1-296 „Dėl klasių (grupių) skaičiaus neformaliojo vaikų švietimo mokyklose 2020–2021 mokslo metams nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Bartašienė).

10. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis savivaldybės bendrojo, ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ir švietimo pagalbos įstaigose, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-317 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis savivaldybės ikimokyklinio, bendrojo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ir švietimo pagalbos įstaigose, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 1-298 pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, A. Bagdanskienė).

11. Dėl Savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-44-3 „Dėl Panevėžio miesto teritorijos paskirstymo bendrojo lavinimo mokykloms patvirtinimo“ pakeitimo (D. Šipelis, V. Seredžiuvienė).

12. Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-406 „Dėl Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-385 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (D. Šipelis, V. Seredžiuvienė).

13. Dėl Savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. 1-64-10 „Dėl Mokinių maitinimo organizavimo Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo, patalpų, reikalingų maistui ruošti, suteikimo maitinimo paslaugų teikėjams nemokamai ir Mokinių nemokamo maitinimo Panevėžio mieste tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 1-20-13, 7 punkto pakeitimo“ pakeitimo (D. Šipelis, S. Vizbarienė).

14. Dėl Savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-56 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Savivaldybės kultūros ir meno įstaigose patvirtinimo“ pakeitimo (A. Čeponienė, I. Vaičikauskaitė).

15. Dėl Panevėžio teatro „Menas“, Panevėžio lėlių vežimo teatro ir Panevėžio muzikinio teatro nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos 2021 metų kūrybinės veiklos programų, 2021 m. veiklos planų ir 2021 m. biudžeto išlaidų plano projektų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-193 pripažinimo netekusiu galios (A. Čeponienė, D. Čepukienė).

16. Dėl Panevėžio kraštotyros muziejaus, Panevėžio miesto dailės galerijos ir Stasio Eidrigevičiaus menų centro 2021 m. veiklos planų patvirtinimo (A. Čeponienė, D. Čepukienė).

17. Dėl kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 1-27-11 4 punkto pripažinimo netekusiu galios (A. Čeponienė, A. Sipavičienė).

18. Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-376 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Panevėžio mieste tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-86 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (A. Grainienė, R. Urbonavičienė).

19. Dėl Savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 1-50 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (D. Vadluga, R. Taučikienė).

20. Dėl Savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. 1-236 „Dėl Savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo, jos įgyvendinimo administratorių paskyrimo ir įpareigojimo Savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo (D. Vadluga, A. Šatas).

21. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (D. Vadluga, R. Čiurlienė).

22. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (D. Vadluga, R. Čiurlienė).

23. Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo (D. Vadluga, R. Rimšienė).

24. Dėl Savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1-129 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 1-361 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 1-311 pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (D. Vadluga, R. Rimšienė).

25. Dėl turto perdavimo Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinei mokyklai (D. Vadluga, J. Petrauskė).

26. Dėl negyvenamųjų patalpų (Ramygalos g. 18) perdavimo pagal panaudos sutartį Panevėžio miesto žydų bendruomenei (D. Vadluga, J. Petrauskė).

27. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijai (D. Vadluga, J. Petrauskė).

28. Dėl Savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1-136 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Panevėžio miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo švietimo įstaigoms“ pakeitimo (D. Vadluga, J. Petrauskė).

29. Dėl negyvenamųjų patalpų (Savanorių a. 12) perdavimo pagal panaudos sutartį Panevėžio žydų paramos bendrijai (D. Vadluga, J. Petrauskė).

30. Dėl turto perdavimo Panevėžio „Vyturio“ progimnazijai (D. Vadluga, J. Petrauskė);

31. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo pagal patikėjimo sutartį AB „Panevėžio specialus autotransportas“ (D. Vadluga, J. Petrauskė).

32. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Parko g. 49, įsigijimo savikainos padidinimo ir turto perdavimo Panevėžio lopšeliui-darželiui „Rugelis“ (D. Vadluga, J. Petrauskė).

33. Dėl sutikimo registruoti juridinio asmens – Panevėžio klubo „Senoliai“ – buveinę adresu: Taikos al. 11 (D. Vadluga, J. Petrauskė).

34. Dėl valstybinės žemės sklypų, perduodamų neatlygintinai naudotis Panevėžio miesto savivaldybei, ir įgaliojimo savivaldybės administracijai suteikimo (S. Glinskis, V. Baublienė).

35. Dėl įsipareigojimo užtikrinti rengiamo Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo duomenų atitiktį UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2021 m. rugsėjo 29 d. paraiškoje ,,Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų 2021-08 Nr. LAAIF-AM-FK01-0003“ pateiktiems duomenims (S. Glinskis, N. Tamonienė).

36. Dėl Pasiūlymų dėl Panevėžio miesto savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (S. Glinskis, N. Tamonienė).


Palikti komentarą

* JP.lt už komentarų turinį neatsako. Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai. JP.lt pasilieka teisę šalinti necenzūrinius, nekultūringus ir neetiškus skaitytojų komentarus, kaip ir tuos, kuriais skatinama visuomenės grupių nesantaika, šmeižiami ar įžeidinėjami žmonės, o duomenis apie tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti teisėsaugos institucijoms. JP.lt skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę.


PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Šį ketvirtadienį – Panevėžio miesto tarybos posėdis

confident-noyce

Posėdyje – netikėtas vaizdelis: panevėžietis politikas B. Matelis pamiršo kelnes

confident-noyce

Blogėjant epidemiologinei situacijai VRK pereina prie nuotolinių posėdžių

confident-noyce

Naujausi straipsniai

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikti Skaityti daugiau