8.4 C
Panevėžys
Trečiadienis, 17 balandžio, 2024

Ketvirtadienį – Panevėžio miesto Tarybos posėdis

AutoriusjpFotoživilė večiorkutė

Šį ketvirtadienį, vasario 29 d., 9 val. Panevėžio miesto savivaldybės 3 a. posėdžių salėje vyks Tarybos posėdis. Darbotvarkėje numatyta svarstyti 64 klausimus:

1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. 1-103 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-44 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (D. Svirelienė).

2. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 1-81 pripažinimo netekusiu galios (D. Svirelienė).

3. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-491 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (M. Burba, G. Bieliūnienė).

4. Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo ir Savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 1-136 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybei pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas, ir kandidato skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (M. Burba, G. Bieliūnienė).

5. Dėl pritarimo teikti projektą „Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas Panevėžio mieste“ Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, projekto dalinio finansavimo ir įgyvendinimo (L. Bareikienė, M. Burba).

6. Dėl pritarimo teikti projektą „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Panevėžio mieste“ Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti ir projekto įgyvendinimo (L. Bareikienė, M. Burba).

7. Dėl leidimo vykdyti Panevėžio miesto žalinimo plano parengimo paslaugų viešąjį pirkimą neturint finansavimo ir Administracijos direktoriui pasirašyti sutartį (L. Bareikienė, A. Makrickas).

8. Dėl pritarimo Jaunuolių dienos centrui teikti projekto „Socialinių dirbtuvių įkūrimas Panevėžyje“ įgyvendinimo planą Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, projekto daliniam finansavimui ir įgyvendinimui (L. Bareikienė, R. Urbonavičienė).

9. Dėl pritarimo projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Panevėžio mieste“ įgyvendinimo plano teikimui Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, projekto dalinio finansavimo ir įgyvendinimo (L. Bareikienė, A. Steponavičienė).

10. Dėl pritarimo teikti projektą „J. Basanavičiaus–Beržų g. rekonstravimas, užtikrinant eismo saugumą ir pašalinant juodąją dėmę“ Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, projekto dalinio finansavimo ir įgyvendinimo (D. Vadluga, L. Bareikienė).

11. Dėl pritarimo teikti projektą „Klaipėdos–Nemuno g. rekonstravimas, užtikrinant eismo saugumą ir pašalinant juodąją dėmę“ Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, projekto dalinio finansavimo ir įgyvendinimo (D. Vadluga, L. Bareikienė).

12. Dėl pritarimo teikti projektą „Klaipėdos–Vakarinės g. rekonstravimas, užtikrinant eismo saugumą ir pašalinant juodąją dėmę“ Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, projekto dalinio finansavimo ir įgyvendinimo (D. Vadluga, L. Bareikienė).

13. Dėl pritarimo teikti projektą „Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą“ Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, projekto dalinio finansavimo ir įgyvendinimo (L. Bareikienė, D. Vadluga).

14. Dėl pritarimo teikti projektą „Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Klaipėdos g. (nuo Nemuno g. iki miesto ribos) modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą“ Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, projekto dalinio finansavimo ir įgyvendinimo (L. Bareikienė, D. Vadluga).

15. Dėl pritarimo teikti projektą „Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Smėlynės g. (nuo J. Basanavičiaus iki S. Kerbedžio g.) modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą“ Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, projekto dalinio finansavimo ir įgyvendinimo, leidimo vykdyti techninio projekto parengimo paslaugų viešąjį pirkimą (D. Vadluga, L. Bareikienė).

16. Dėl pritarimo teikti projektą „Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Pušaloto g. (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą“ Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, projekto dalinio finansavimo ir įgyvendinimo, leidimo vykdyti techninio projekto parengimo paslaugų viešąjį pirkimą (L. Bareikienė, D. Vadluga).

17. Dėl pritarimo teikti projektą „Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Ramygalos g. (nuo Nemuno g. iki miesto ribos) modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą“ Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, projekto dalinio finansavimo ir įgyvendinimo, leidimo vykdyti techninio projekto parengimo paslaugų viešąjį pirkimą (L. Bareikienė, D. Vadluga).

18. Dėl pritarimo projekto „Panevėžio „Kalnapilio“ arenos prieinamumo didinimas siekiant padidinti fizinio aktyvumo veiklų įvairovę“ paraiškos teikimui, projekto įgyvendinimui ir daliniam finansavimui (L. Bareikienė, Ž. Užtupaitė).

19. Dėl pritarimo projekto „Energijos kaupimo įrenginių įrengimas“ įgyvendinimui, atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) įrenginių įrengimo darbų viešajam pirkimui ir Savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. 1-275 pripažinimo netekusiu galios (Ž. Užtupaitė).

20. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 1-295 „Dėl valstybės turto perėmimo Panevėžio miesto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo (D. Vadluga, J. Petrauskė).

21. Dėl turto perdavimo Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms (D. Vadluga, J. Petrauskė).

22. Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Panevėžio miesto poliklinikai (D. Vadluga, J. Petrauskė).

23. Dėl turto perdavimo Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centrui (D. Vadluga, J. Petrauskė).

24. Dėl trumpalaikio turto perdavimo Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms (D. Vadluga, J. Petrauskė).

25. Dėl turto nurašymo (D. Vadluga, J. Petrauskė).

26. Dėl beviltiškų skolų nurašymo (D. Vadluga, J. Petrauskė).

27. Dėl leidimo rekonstruoti nekilnojamąjį turtą, esantį Dariaus ir Girėno g. 26, Panevėžyje (D. Vadluga, J. Petrauskė).

28. Dėl Panevėžio miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių UAB „Grauduva“ akcijų (D. Vadluga, J. Leipus, J. Petrauskė).

29. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos UAB „Tepalita“, 2023 metais rėmusiai sporto, kultūros ir mokslo veiklas Panevėžio miesto savivaldybėje, taikymo (J. Leipus, D. Pilkauskienė).

30. Dėl AB „Panevėžio specialus autotransportas“ Panevėžio miesto maisto (virtuvės) atliekų rūšiuojamojo surinkimo priemonių dalijimo įkainių patvirtinimo (J. Leipus, D. Pilkauskienė).

31. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (D. Vadluga, R. Taučikienė).

32. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių sąmatos patvirtinimo (D. Vadluga, R. Taučikienė).

33. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-43 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1-129 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (D. Vadluga, R. Rimšienė).

34. Dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo (D. Vadluga, R. Rimšienė).

35. Dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo (D. Vadluga, R. Rimšienė).

36. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2024–2026 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Z. Ragėnienė).

37. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo ir pavedimo Socialinių reikalų skyriui (Z. Ragėnienė).

38. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo ir pavedimo Socialinių reikalų skyriui (Z. Ragėnienė).

39. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo ir pavedimo Socialinių reikalų skyriui (Z. Ragėnienė).

40. Dėl Panevėžio socialinių paslaugų centro Vaikų globos ir rūpybos skyriaus Bendruomeninių vaikų globos namų globotinių (rūpintinių) savarankiškumui ugdyti ir individualiems poreikiams tenkinti skirtų išlaidų dydžių ir tvarkos aprašo suderinimo (R. Urbonavičienė, D. Simonaitienė).

41. Dėl Savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 1-382 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybėje teikiamų socialinių paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ pakeitimo (R. Urbonavičienė).

42. Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 1-183 „Dėl Savivaldybės biudžetinių kultūros ir meno įstaigų teikiamų mokamų paslaugų ir prekių antkainio kainoraščių patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (A. Čeponienė, I. Vaičikauskaitė).

43. Dėl Panevėžio teatro „Menas“ nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. 1-267 pripažinimo netekusiu galios (A. Čeponienė, I. Vaičikauskaitė).

44. Dėl Panevėžio lėlių vežimo teatro nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. 1-268 pripažinimo netekusiu galios (A. Čeponienė, I. Vaičikauskaitė).

45. Dėl Panevėžio kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. 1-266 pripažinimo netekusiu galios (A. Čeponienė, I. Rabačiauskaitė).

46. Dėl Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. 1-269 pripažinimo netekusiu galios (A. Čeponienė, I. Rabačiauskaitė).

47. Dėl Panevėžio muzikinio teatro nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 1-276 pripažinimo netekusiu galios (A. Čeponienė, A. Sipavičienė).

48. Dėl Panevėžio kultūros centro nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. 1-373 pripažinimo netekusiu galios (A. Čeponienė, A. Sipavičienė).

49. Dėl Panevėžio kraštotyros muziejaus, Panevėžio miesto dailės galerijos ir Stasio Eidrigevičiaus menų centro 2024 metų veiklos planų patvirtinimo (A. Čeponienė, I. Rabačiauskaitė).

50. Dėl Panevėžio teatro „Menas“, Panevėžio lėlių vežimo teatro ir Panevėžio muzikinio teatro 2024 metų veiklos planų patvirtinimo (A. Čeponienė, I. Rabačiauskaitė).

51. Dėl Profesinio orientavimo 2024–2027 m. programos patvirtinimo (S. Sėrikovienė, A. Bagdanskienė).

52. Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-406 „Dėl Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-385 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (S. Sėrikovienė, K. Žukaitienė).

53. Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinę mokyklą ir Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinę mokyklą (S. Sėrikovienė, E. Kuchalskis).

54. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės mokyklų visos dienos mokyklos veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-13 pripažinimo netekusiu galios (S. Sėrikovienė, I. Pakalnienė).

55. Dėl Vaikų priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (S. Sėrikovienė, J. Glemžienė).

56. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (G. Voveriūnaitė-Kaminskienė).

57. Dėl Savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-446 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (D. Linkonas, D. Jasonas).

58. Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-391 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį, nutraukti arba apriboti eismą išdavimo dydžių patvirtinimo, Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (D. Linkonas, D. Jasonas).

59. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-193 „Dėl Sutikimo naudotis Panevėžio miesto vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo ir formų patvirtinimo, Savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. 1-256 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (D. Linkonas, D. Jasonas).

60. Dėl Savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. 1-147 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (S. Glinskis, R. Stankūnienė).

61. Dėl valstybinės žemės nuomos 2023 m. kovo 21 d. sutarties Nr. 23SŽN-45-(14.23.55 E.) nutraukimo (N. Tamonienė, G. Januševičienė).

62. Dėl valstybinės žemės nuomos 2002 m. lapkričio 13 d. sutarties Nr. N27/02-0183 nutraukimo (N. Tamonienė, G. Januševičienė).

63. Dėl žemės sklypo, esančio Panevėžyje, Paliūniškio g. 5, dalies nuomos teisės perleidimo (N. Tamonienė, G. Januševičienė).

64. Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Panevėžyje, Pušyno g. 19A, nuomos teisės perleidimo (N. Tamonienė, G. Januševičienė).


Palikti komentarą

* JP.lt už komentarų turinį neatsako. Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai. JP.lt pasilieka teisę šalinti necenzūrinius, nekultūringus ir neetiškus skaitytojų komentarus, kaip ir tuos, kuriais skatinama visuomenės grupių nesantaika, šmeižiami ar įžeidinėjami žmonės, o duomenis apie tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti teisėsaugos institucijoms. JP.lt skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Panevėžio miesto savivaldybė Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti teiks du socialinės srities projektus

confident-noyce

STEBĖKITE GYVAI: Panevėžio miesto tarybos posėdis

confident-noyce

Panevėžio savivaldybėje posėdžiaus Tarybos nariai

confident-noyce

Naujausi straipsniai

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikti Skaityti daugiau